הקדמה:

בעקבות משבר הקורונה נקבעה שורה של הקלות זמניות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה
בין היתר, תתאפשר זכאות גם למי שצברו תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד ופוטרו או הוצאו לחל"ת של 30 יום לפחות בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.04.2020
עובדים שהוצאו לחל"ת של 30 יום או יותר החל מה-01.03.2020 עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה גם אם נותרו להם ימי חופשה שטרם נוצלו


בתקופת משבר הקורונה נקבעה שורה של הקלות זמניות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה.

טיפ לקבלת דמי אבטלה לעובד שיצא לחל"ת

דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת

קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים

 • ככלל, עובדים זכאים לדמי אבטלה רק אם השלימו תקופת אכשרה של 12 חודשים, שמשמעותה היא שמתוך 18 החודשים האחרונים, העובד עבד כשכיר ב-12 חודשים קלנדריים שונים (גם אם עבד בכל אחד מהם רק בחלק מהחודש).
 • עם זאת, עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת של 30 יום לפחות בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-30.04.2020 ואינם עונים על תנאי הזכאות לדמי אבטלה רק בשל העובדה שלא השלימו תקופת אכשרה של 12 חודשים, זכאים לדמי אבטלה גם אם צברו תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד.
 • בחישוב תקופת האכשרה המקוצרת, לא יילקחו בחשבון ימים של שירות צבאי בסדיר/מילואים או שירות לאומי (כפי שהם נלקחים בחישוב תקופת האכשרה הרגילה של 12 חודשים). לפרטים על תקופות אחרות שכן נלקחות בחשבון ראו תקופת אכשרה לדמי אבטלה ("מה נכלל בתקופת האכשרה").
 • הטבלה הבאה מפרטת את מספר ימי האבטלה שיהיו זכאים להם עובדים שהשלימו רק 6 חודשים של תקופת אכשרה, בהתאם לגילם ומצבם המשפחתי:
גיל המבוטח מספר בני המשפחה התלויים במבוטח תקופת הזכאות המירבית
עד 25 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 25 ימים
3 ומעלה 69 ימים
25 עד 28 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 34 ימים
3 ומעלה 69 ימים
28 עד 35 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 50 ימים
3 ומעלה 69 ימים
35 עד 45 שנים פחות מ-3 (0 - 2) 69 ימים
3 ומעלה 87 ימים
45 שנים ומעלה ללא התניה 87 ימים

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי

 • חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי שהשלימו 6 חודשים של תקופת אכשרה ב-12 החודשים לאחר שחרורם יהיו זכאים ל-35 ימי אבטלה (גם אם במהלך תקופת הזכאות שלהם לימי אבטלה תסתיים שנה ממועד תום השירות).
  • הזכאות לחיילים משוחררים לא כוללת את מי ששוחרר מהשירות בשל "אי התאמה".
  • מסיימי שירות לאומי-אזרחי יהיו זכאים אם שירתו בהתנדבות 24 חודשים לפחות. מתנדבת ששירתה 6 חודשים לפחות ונישאה בתוך 30 ימים מהיום שבו הפסיקה בפועל את השירות, תיחשב כמי ששירתה 24 חודשים ותנאי הזכאות יחולו גם עליה.  
 • מי ש​השתחרר מצבא קבע, יחולו עליו כללי הזכאות שחלים על עובד שכיר, וחודשי השירות בקבע ייחשבו לו כמו חודשי העבודה של עובד שכיר.

תשלום מקדמות

 • למי שהגישו תביעה לדמי אבטלה בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-31.05.2020 והטיפול בתביעתם טרם הושלם, המוסד לביטוח לאומי עשוי לשלם מקדמות בסכום של עד 8,000 ש"ח עבור כל אחד מהחודשים אפריל ומאי 2020 (מקדמה בסכום של עד 2,000 ש"ח שולמה עבור חודש מרץ).
 • מי ששולמה לו מקדמה והתברר כי אינו זכאי לתשלום יידרש להחזיר אותו.

הארכת תקופת התשלום

 • מקבל דמי אבטלה שהכמות המירבית של ימי אבטלה שלו הסתיימה בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-31.05.2020, יוכל להמשיך לקבל דמי אבטלה עד ל-31.05.2020.
 • כמו כן, מי שהוצא לחל"ת של 30 יום לפחות או פוטר בתקופה שבין ה-01.03.2020 ל-31.05.2020 והכמות המירבית של ימי אבטלה שהיה זכאי להם הסתיימה לפני ה-01.03.2020, יוכל לקבל דמי אבטלה עד ל-31.05.2020.
 • אם עברה שנה מיום ההתייצבות הראשונה שלו בשירות התעסוקה, עליו להגיש את התביעה מחדש למוסד לביטוח לאומי.

הארכה אוטומטית של הזכאות במקרה של הארכת החל"ת

 • אם המעסיק הודיע למוסד לביטוח לאומי על הוצאת העובדים לחופשה ללא תשלום לתקופה של 30 יום, אך החליט לאחר מכן להאריך את החופשה ולא להחזיר את העובדים בתום 30 הימים, אין צורך להגיש מחדש תביעה חדשה לדמי אבטלה.
 • הזכאות לדמי אבטלה תימשך עד שהמעסיק או העובד יודיעו למוסד לביטוח לאומי על חזרת העובד לעבודה.
 • ראו פרטים באתר המוסד לביטוח לאומי.

אישור זכאות לחודש מרץ למרות עיכוב בהרשמה ללשכת התעסוקה

 • בהתאם לסעיף 179ב(א) לחוק הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי עשוי לאשר זכאות לדמי אבטלה מה-15.03.2020 (או מהתאריך שבו הופסקה עבודתו של העובד, לפי המאוחר מביניהם), גם למי שלא הספיק להירשם בשירות התעסוקה עד ל-31.03.2020, אם הגיש תביעה לדמי אבטלה עד ל-07.04.2020, ובתנאי שהוכיח למוסד לביטוח לאומי שהעסקתו הופסקה.
 • הקלה זו תקפה לדמי אבטלה עבור חודש מרץ בלבד, ובכל מקרה חשוב מאד להירשם בהקדם כדי לאפשר את הזכאות בחודשים הבאים.

הארכת הזכאות לנבחנים בבחינה של לשכת עורכי הדין

טיפ
אם טרם שולמו לכם דמי אבטלה ואתם לא יודעים למה - מומלץ לבדוק בדף מידע לממתינים לדמי אבטלה, האם ביצעתם את כל הצעדים הנחוצים


גורמי ממשל

גורם ממשלתי מוקד טלפוני שירותים מהירים
משרד הבריאות
המוקד העירוני (במרבית הערים) 106
פיקוד העורף מוקד חירום לבעיות אזרחיות (לא רפואיות) 104
שירות התעסוקה מוקד ‎9687* רישום ראשוני מקוון ללשכת התעסוקה
המוסד לביטוח לאומי תביעה מקוונת לדמי אבטלה
משרד הכלכלה והתעשייה
שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) מוקד מידע (אבטלה, חל"ת, צרכנות ועוד) 118 פנייה בפייסבוק
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • מוקד רווחה 118
 • "פנייה שקטה" בנושאי אלימות במשפחה בהודעת טקסט (סמס) למספר 055-7000128
רשות המסים בישראל
 • מוקד רשות המסים (כללי) 9848*
 • מוקד מיסוי מקרקעין 4954*
רשות האוכלוסין וההגירה מרכז שירות ומידע ארצי 3450* פנייה מקוונת של מעסיקי עובדים זרים/פלסטינים בנושא נגיף הקורונה
משרד החינוך
המשרד לשוויון חברתי מוקד לאזרחים ותיקים 8840* טופס פנייה מקוון למוקד אזרחים ותיקים
הרשות לזכויות ניצולי השואה מרכז מידע לניצולי השואה 5105* טופס פנייה בנושאים שונים

ארגוני סיוע- מוקדים ייעודיים

סיוע כללי, ייעוץ ותמיכה

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
ההסתדרות החדשה מוקד מידע על זכויות במקום העבודה בעקבות משבר הקורונה 2383*
בעצמי קו חירום להתמודדות ותמיכה בתחום התעסוקה 2119*
לשכת עורכי הדין ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה, עבודה, ביטוח לאומי והוצאה לפועל 050-5588072 לפניות בווטסאפ
חסדי לב מוקד לקבלת כלים ותשובות בנושא התנהלות כלכלית ומשפחתית 077-3377930 שלוחה 3
המועצה הישראלית לצרכנות קו חם לשירות הצרכנים 1-700-727-888
טנא בריאות קו חם בשפה האמהרית לשאלות בנושא הקורונה (מניעה, התגוננות, הנחיות משרד הבריאות) ימים א'-ה' 08:00-21:00 04-6323544
מרכז רותם ותכנית יתד מוקדי סיוע לצעירי יתד בעברית ובערבית למספרי המוקדים
קופות החולים

מוקדים לתמיכה נפשית

 • 2700* שלוחה 8 ולחיצה על 3
 • 3555* שלוחה 1
 • 3833* שלוחה 8
 • 507* שלוחה 9
עמותת אלה קו חם למי שנמצאים במצוקה נפשית (למבודדים ולמטפלים) 050-9949244
ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה 1201 שלוחה 6
עמותת תמר, ער"ן והקואליציה הישראלית לטראומה קו סיוע לסובלים מחרדה בעקבות משבר הקורונה- מענה בשפה הערבית 1201 שלוחה 2
סה"ר- סיוע והקשבה ברשת סיוע רגשי באמצעים דיגיטליים לאנשים במצוקה נפשית
אלראז ייעוץ תמיכה וטיפול למשפחות בשפה הערבית 052-6363924, 04-6746688
ארגון "אלפג'ר אלג'דיד" הקו החם - קו חירום בחברה הבדואית להתמודדות עם משבר הקורונה הקו פועל בימים א׳-ה׳ בין השעות 10:00-16:00 08-9966561
אנוש קו תמיכה להורים ולצעירים בגילאי 12-25 החווים משבר נפשי 054-9299723

סיוע למבודדי בית

ארגון פרטים על המוקד וקישור למידע באתר מספר המוקד
עמותת תפוח בשיתוף המשרד לשוויון חברתי וגופים נוספים סיוע למי שזקוק לתמיכה טכנולוגית (אופן השימוש ב-ZOOM, מילוי טפסים מקוונים ועוד)
 • 055-2750238 לעברית (להתקשר או לשלוח את המילה "עזרה")
 • 055-2750239 לערבית (العربية) (להתקשר או לשלוח את המילה "مساعده")
איחוד הצלה, החברה למתנ"סים וארגון לב אחד מוקד חירום לסיוע הומניטרי בתקופת הקורונה 1221 (ללא כוכבית)
יד שרה אספקת ציוד רפואי עד הבית 02-6444639
עמותת לב אחד סיוע בקניות, איסוף תרופות וכו' 02-6762044
חברים לרפואה תרופות למרותקי בית 054-7123930
דור לדור סיוע אישי לאזרחים ותיקים החוששים לצאת מהבית 3284*

חקיקה ונהלים