הקדמה:

דף זה מרכז מידע על הקלות זמניות ועדכונים חשובים לאנשים שנמצאים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) בתקופת משבר נגיף קורונה
המידע בדף זה מתעדכן באופן שוטף בהתאם לפרסומים השונים וההנחיות המתפרסמות על-ידי הגורמים השונים


03.05.2021

17.03.2021

21.01.2021

 • הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי) הודיע על הארכת הנוהל מה-18.03.2020 המאפשר את דחיית התשלום החודשי לחייבים שמצויים בהליכי חדלות פירעון או בהליכי פשיטת רגל אשר מתקשים לבצע העברה של התשלום החודשי בשל המגבלות שהוטלו עקב התפרצות נגיף הקורונה.
 • חייבים אלו יכולים לבצע בחודש אפריל 2021 את התשלומים עבור חודשים ינואר, פברואר ומרץ 2021 (בנוסף על התשלום השוטף של חודש אפריל 2021).
 • חייבים שיבצעו את התשלום המלא בחודש אפריל 2021 (עבור ינואר, פברואר, מרץ והתשלום השוטף של חודש אפריל 2021) לא ייחשבו כמפרים את צו התשלומים/חובת התשלומים על ההשלכות הכרוכות בכך.
 • למידע נוסף ראו הודעת הממונה על הליכי חדלות פירעון מיום 21.01.2021.
שימו לב
אין בהודעה זו כדי לדחות את המועד לביצוע התשלומים החודשיים לחודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר לשנת 2020, אותם נדרשו החייבים לבצע לכל המאוחר בחודש ינואר 2021, בהתאם להודעה הקודמת מיום 01.10.2020.

01.10.2020

 • הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי) הודיע כי הוארך הנוהל מה-18.03.2020 וה-26.04.2020 שאפשר את דחיית התשלום החודשי לחייבים המצויים בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל שהיו צריכים להתייצב בסניף הבנק, אך לא יכלו לעשות זאת עקב מצב החירום.
 • חייבים אלו יכלו לבצע בחודש ינואר 2021 את התשלומים עבור חודשים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2020 (בנוסף על התשלום השוטף של חודש ינואר 2021).
 • חייבים שביצעו את התשלום המלא בחודש ינואר 2021 (עבור ספטמבר, אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2020 והתשלום השוטף של חודש ינואר 2021) לא נחשבו כמי שהפרו את צו התשלומים/חובת התשלומים על ההשלכות הכרוכות בכך.
 • למידע נוסף ראו הודעת הממונה על הליכי חדלות פירעון מיום 01.10.2020.

17.09.2020

03.08.2020

מעמד כספים שהתקבלו במסגרת "מענק לכל אזרח"

22.04.2020

מעמד כספים שהתקבלו במסגרת דמי אבטלה, מענק סיוע לעצמאים ומענק סיוע לחג הפסח

 • הממונה על הליכי חדלות פירעון הודיע כי כספים שחייב קיבל כדמי אבטלה, כמענק סיוע לעצמאים או כמענק סיוע לחג הפסח, לא יהיו חלק מ"קופת הנשייה", כלומר, לא ייעשה שימוש בכספים אלו לצורך החזר החובות.
 • שימו לב, דמי אבטלה ומענק הסיוע לעצמאים נחשבים להכנסה ועל החייב חלה חובה לדווח על קבלתם במסגרת דיווחיו התקופתיים. מענק הסיוע לחג הפסח אינו נחשב להכנסה ואין צורך לדווח על קבלתו.
 • למידע נוסף ראו: נוהל הממונה (סעיף ג')

בקשה לקבלת סכומים מתוך כספי פיצויי פיטורים

 • הממונה על הליכי חדלות פירעון הודיע כי חייב אשר זכאי לפיצויי פיטורים עקב פיטוריו בתקופת מצב החירום אשר אינו מצליח למצוא מקום עבודה עקב המצב, רשאי לפנות לבית-המשפט שבו מתנהל ההליך ולהגיש בקשה לקבלת סכומים מתוך כספי פיצויי הפיטורים.
 • למידע נוסף ראו: נוהל הממונה (סעיף ד')

02.04.2020

התאמות של הליכי חקירה, בירור ואסיפות הסדר חוב של חייבים

 • הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי) פרסם הנחיות בנוגע להליכי חקירה ובירור של חייבים וכן הנחיות והוראות בנוגע לקיום אסיפות הסדר חוב, לאור הקושי לקיימם בנוכחות הצדדים לאור הנחיות משרד הבריאות.
 • בין היתר, נקבע כי ניתן לקיים בירור או חקירה של חייב באמצעות מכשירים טכנולוגיים (כגון שיחת וידאו), נקבעו הוראות בנוגע לאופן הזימון והתיעוד של הליכים אלו וכן הוראות בנוגע לקיום אסיפות לאישור הסדר חוב באמצעות מכשירים טכנולוגים ואופן ההצבעה.
 • למידע נוסף ראו: נוהל הממונה בעניין ביצוע חקירות ובירורים, ובעניין עריכת אסיפות הסדר.

30.03.2020

הקלות בהגבלות על החזקת כרטיסי חיוב וביצוע פעולות בחשבון

 • בהתאם להודעת הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי), פורסמו הנחיות הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ולפיהן על הבנקים:
  • להנפיק כרטיס חיוב מיידי (דביט) לבקשת חייבים שנמצאים בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) וזאת ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן.
  • לצרף חייבים המבקשים זאת לשירות המאפשר לבצע פעולות בחשבון דרך אתר האינטרנט של הבנק, אפליקציה (יישומון) וכו' וזאת ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן.
 • למידע נוסף ראו: הודעות הפיקוח על הבנקים מיום 30.03.2020 ומיום 27.07.2020 והודעת הממונה על הליכי חדלות פירעון מיום 26.03.2020.

24.03.2020

אימות תצהיר ללא התייצבות פיזית

23.03.2020

דחיית מועד להשלמת מסמכים

 • הממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי) הודיע כי חייבים שהגישו בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים ובעקבותיה קיבלו דרישה להשלמת מסמכים הכוללת מסמכים שאין ברשותם ושאין ביכולתם להשיג עקב מצב החירום וצמצום פעילות הרשויות והחברות, יוכלו להגיש את המסמכים לאחר שמצב החירום יסתיים.
 • למידע נוסף ראו: הודעת הממונה על הליכי חדלות פירעון.

18.03.2020

דחיית התשלום החודשי לחייבים שנדרשו להתייצב בסניף בנק

 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (הכונס הרשמי) פרסם נוהל זמני שיועד לחייבים שמצויים בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל אשר לצורך ביצוע התשלום החודשי היו צריכים להתייצב בסניף בנק ולא יכלו לעשות זאת בשל ההנחיות לצמצום פעילות הבנקים עקב מצב החירום.
 • הנוהל אפשר לחייבים אלו לבצע בחודש יוני 2020 את התשלומים עבור חודשים מרץ, אפריל ומאי 2020 (בנוסף על התשלום השוטף של חודש יוני).
 • חייבים שביצעו את התשלום המלא בחודש יוני 2020 (עבור מרץ, אפריל, מאי ויוני) לא נחשבו כמי שהפרו את צו התשלומים/חובת התשלומים על ההשלכות הכרוכות בכך.
 • למידע נוסף ראו: הודעות הממונה על הליכי חדלות פירעון מיום 18.03.2020 ומיום 26.04.2020.

15.03.2020

הפחתת סכום התשלום החודשי או קבלת פטור זמני מחובת התשלום

חשוב לדעת

ארגוני סיוע