הקליניקה למשפט ובריאות (זכויות החולה) פועלת כחלק מבית הספר למשפטים במסלול האקדמי - המכללה למינהל.
מטרותיה העיקריות של הקליניקה:

 1. סיוע משפטי ונגישות לצדק - במסגרת המרכז מוענק ייעוץ משפטי וסיוע משפטי ראשוני הנוגע לזכויותיהם של חולים במערך הטיפול הרפואי.
 2. שינוי חברתי והגנה על זכויות המטופלים - במסגרת המרכז פועלים הסטודנטים להביא לשינוי חברתי בסוגיות עקרוניות באשר לעיגון וקידום זכויותיהם של חולים בישראל. כך, בין היתר, שם לעצמו המרכז למטרה להעצים את כוחם של חולים במערך הטיפול הרפואי באמצעות הגנה על זכויותיהם של חולים וקידומן; יידוע חולים באשר לזכויותיהם והפיכתם בדרך זו לנושאי זכויות מודעים; וכן עידוד דיון ומודעות ציבוריים לסוגיה של זכויות החולה.
 3. הכשרה מעשית - במסגרת המרכז הסטודנטים נוטלים חלק בעבודה מעשית, תוך קבלת הנחיה צמודה ממנחי המרכז, בביצוע פעולות משפטיות שונות כגון: ניהול שיחת קבלה, ניסוח מכתבים, הכנת כתבי טענות, ניהול מו"מ ועוד.
 4. שילוב בין פרקטיקה ותיאוריה - המרכז מהווה מסגרת יוצאת דופן לשילוב בין הידע והדיון האקדמי ובין ההתנסות המעשית בשטח. זאת, הן במסגרת ההרצאות הניתנות במסגרת המרכז על-ידי בכירי מערכת הבריאות והן במסגרת עבודות המחקר הנכתבות במסגרתו.

פרטים

תחומי עיסוק:סיוע משפטי, שינוי חברתי והכשרה מעשית - בנושא זכויות חולים בישראל
דוא"ל:health.rights.israel@gmail.com

פעילות המרכז

בתחום הפרטני

 • מתן מידע וסיוע משפטי לפונים ולבני משפחותיהם בסוגיות שעניינן זכויות חולים על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק זכויות החולה. פעילות זו מבוצעת בדרכים הבאות:
  • עמדה בבית חולים וולפסון - העמדה פועלת מדי יום שלישי בין השעות 13:00-09:00. העמדה ממוקמת בכניסה לבניין מרפאות החוץ.
  • קבלת פניות באמצעות הדוא"ל, בכתובת
  • באמצעות עמותת אלו"ט - קבלת פניות בנושאים העוסקים בילדים אוטיסטים.
 • השירות, הניתן בלווי עורכי דין וסגל בכיר, נעשה בחינם וללא קשר למצבו הכלכלי של הפונה.
 • בין הפניות המטופלות על-ידי המרכז ניתן למנות, למשל, פניות בנושאים הבאים: סירוב הקופה לספק לפונה טופס 17; סירוב הקופה לממן תרופה לה זקוק החולה; סירוב הקופה להפנות את החולה למרכז רפואי מסוים; קבלת מידע באשר לזכויותיהם של חולי סרטן, מושתלים וחולים כרוניים; עיון ברשומה הרפואית; סודיות מידע רפואי.

בתחום הציבורי

 • קידום סוגיות עקרוניות באמצעות ניסוח ניירות עמדה, פניות לגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות, בקופות החולים ובמשרדי הממשלה האחרים.
 • ניתן לפנות למרכז בהצעה לטפל בסוגיה עקרונית בנושאי זכויות בריאות.

נושאים וזכויות