הקליניקה לפרטיות באוניברסיטת תל אביב פועלת לביסוס הזכות לפרטיות ומימושה בחברה הישראלית, במישורים בין אזרח למדינה, בין צרכנים לתאגידים ובין אדם לזולתו. הקליניקה מייצגת אנשים שזכותם לפרטיות נפגעה על ידי אחרים (בין אם אנשים אחרים, חברות או רשויות ציבוריות) בהליכים רלוונטיים, לרבות הליכים נזיקיים לפיצוי בגין הפרת הזכות ובעתירות והליכים מתאימים אחרים. הקליניקה מציעה גם ליווי, ייעוץ וייצוג במשותף בהליכים בקשר לפגיעה בפרטיות ובכך מסייעת גם לעורכי ועורכות דין לטיוב הייצוג בתחום. בנוסף, הקליניקה מציעה שירותי ליווי וייעוץ לארגונים שמעוניינים לעצב את מדיניות הפרטיות שלהם.

פרטים

תחומי עיסוק:הזכות לפרטיות
אתר:לאתר
פייסבוק:לעמוד הארגון
דוא"ל:PrivacyLaw@tauex.tau.ac.il
כתובת:הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב
שנת הקמה:2022

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם