הקליניקה לרגולציה סביבתית פועלת במסגרת פרוייקט הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת בר אילן. הקליניקה מבקשת לשלב מחקר משפטי עם עבודה משפטית מעשית בתחום הסביבתי, תוך שימת דגש על הקשר בין בעיות סביבתיות ושאלות של צדק חברתי והתמקדות בשאלות של מדיניות סביבתית כוללת.
במסגרת הקליניקה ניתן סיוע משפטי לארגונים וקהילות הסובלים מבעיות סביבתיות. הסיוע המשפטי כולל ייצוג מול רשויות, מחקר משפטי עם אוריינטציה מעשית והופעה בבתי משפט. כמו כן הקליניקה מבצעת עבודות של מחקר משפטי וכתיבת חוות דעת משפטיות המשמשות ארגונים בקידום ענייני הסביבה השונים.

פרטים

אתר:לאתר
דוא"ל:environmental.law@biu.ac.il
כתובת:הקליניקה לרגולציה סביבתית, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 5290002
טלפון:03-5318814