אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

הקרן לרווחה פתחה אפיק סיוע מיוחד לניצולי שואה יוצאי הונגריה
האפיק יפעל עד תאריך 28.02.2014
הסכום המקסימאלי להגשת בקשה הינו 15,000 ש"ח, אך גובה ההחזר הסופי יקבע בהתאם לכמות הבקשות שיאושרו ושיקולים סוציאליים
 • עקב אישור תקציבים נוספים לסיוע לניצולי שואה יוצאי הונגריה ו"הונגריה המורחבת", הקרן מקפיאה את אפיק המענקים ההונגרים הרגיל שנפתח בשנת 2013, והיא מאפשרת הגשת בקשות להחזר כספי על-פי הקריטריונים שנקבעו עבור התקציב המיוחד.
 • האפיק המיוחד יפעל עד יום 28.02.2014 וניתן יהיה לקבל במסגרתו החזר כספי כנגד קבלות מקור משנת 2013 בלבד.
 • לגבי התחייבויות לספקים (למשל טיפולי שיניים או אביזרים רפואיים) – על הפונים יהיה לשלוח הצעות מחיר עד לתאריך 15.12.2013 ולממש את ההתחייבויות עד יום 31.12.2013.
 • בקשות שיכללו קבלות משנים 2011-2012, יעברו להמתנה ויטופלו לאחר סיום ההקצבה החדשה (אפריל 2014).

מי זכאי?

 • הסיוע מיועד לניצולי שואה יוצאי הונגריה העומדים בתנאים מצטברים אלה:
 • ניצולי השואה יוצאי הונגריה ו"הונגריה המורחבת" אשר חיו תחת הכיבוש הנאצי במלחמת העולם השניה.
 • בעלי הכנסה חודשית שאינה עולה על 8,828 ש"ח ברוטו לחודש (כולל רנטה, ביטוח לאומי, פנסיה ופנסיה מחו"ל).
 • "הונגריה המורחבת" כוללת את: הגבולות המורחבים של הונגריה שהיו בתוקף בשנת 1944, לרבות השטחים שנכבשו מצ'כוסלובקיה, רומניה, הקרפטים המזרחיים ויוגוסלביה.

תהליך מימוש הזכות

 • את הבקשה לסיוע יש להגיש על גבי טופס בקשה להחזר כספי.
 • יש למלא את טופס הבקשה בעברית בלבד.
 • הבקשה תטופל רק ממועד הגעתה למשרדי הקרן בשלמות ובצירוף כל המסמכים הדרושים.
 • ניתן להגיש את הבקשה באופן אישי או לשלוח בדואר ל:
 • משרדי "הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל" רח' תובל 5 (בית צרפת, קומה 1), ת"א. מען למכתבים: ת.ד. 7197 ת"א, 64734
 • התאחדות עולי הונגריה: תל אביב, דרך בגין 48 ה' קומה 9 חדר 903, טל': 03-6917121 פקס: 03-6916115, או ירושלים, רח' המלך גורג' 16 (ככר רג'ואן) טל: 02-6249507.
 • נציגות הקרן חיפה: שדרות פל ים 7-9 (בית צים) קומה 3 חדר 319, חיפה. טל': 04-8221250, פקס: 04-8221832
 • נציגות הקרן בבאר שבע: רח' יצחק רגר 28 (בניין רסקו ישן)קומה 2 חדר 333, באר שבע. טל': 08-6283363 פקס: 08-6283364.
 • נציגות התאחדות עולי הונגריה: מר מאיר גל, טלפון 073-2670441.
 • התאחדות עולי הונגריה, ירושלים רח' המלך ג'ורג' 16 (מעל בנק הפועלים) כיכר רג'ואן. טלפון - 02-6249507
 • ארגון ארצי של אסירי הנאצים לשעבר, רח' שץ 5 ירושלים טל- 02-6255131.
 • התאחדות עולי רומניה, רח' נורדאו 10 חיפה טלפון - 04-8645082. קבלת קהל בימי ראשון בין השעות 13:00-09.00.

ניצולי שואה יוצאי הונגריה שהוכרו בעבר כזכאים לסיוע באפיק הונגרי

 • ניצולי שואה יוצאי הונגריה שהוכרו כזכאים בהפרויקט ההונגרי בעבר וקיבלו מענקים במסגרת זו, יוכרו אוטומטית כזכאים גם בפרויקט זה. משכך, הם לא יצטרכו להוכיח את היותם ניצולים. יחד עם זאת הם יצטרכו להגיש בקשה ולמלא בטופס את הפרטים על שהותו בתקופת מלחמת העולם ה-2 אך אינו חייב בשליחת אישורי ניצולות כלשהם.
 • חשוב לציין כי הוועדה ההונגרית בודקת כל בקשה וייתכן שגם מי שהוכר בעבר ניצולתו תיבחן מחדש.
 • לבקשה צריך לצרף את המסמכים הבאים:
 1. צילום תעודת זהות.
 2. אישור על פרטי חשבון הבנק של המבקש לצורך ביצוע תשלום באמצעות העברה בנקאית (מתקבל אישור חתום על-ידי הבנק או דף חשבון ובו שם המבקש או צילום צ'ק או מסמך אחר המעיד על הפרטים הנכונים של חשבון המבקש וכולל בתוכו את שם המבקש).
 3. אישורים לגבי הכנסות של מגיש הבקשה (תלוש תגמולים מהאוצר, רנטה, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי, משכורת, פנסיה, פנסיה מחו"ל).
 4. קבלות מקור בלבד ע"ש מגיש הבקשה.
 5. לא ניתן להגיש קבלות נאמן למקור ו/או צילום /ו/או חשבונית. המענק הוא עבור הוצאות שלא ניתן להן החזר בכל מסגרת שהיא ומכל גורם, פרטי או ממשלתי.
 6. הערה: כאמור אין צורך בהוכחת ניצולות, אך יש למלא את הסעיפים הרלבנטים בטופס הבקשה ללא צורך לתמוך במסמכים.

ניצולי שואה יוצאי הונגריה שלא הוכרו בעבר כזכאים לסיוע באפיק הונגרי

 • ניצולי שואה יוצאי הונגריה שלא קיבלו מענק בעבר כניצולי שואה יוצאי הונגריה במסגרת הפרויקט ההונגרי יצטרכו להוכיח זכאותם הן בהיבט הניצולות והן בהיבט רמת ההכנסות. לצורך זה יש לצרף לטופס הבקשה המלא:
 1. קבלות מקור בלבד ע"ש הפונה. לא ניתן להגיש קבלות נאמן למקור ו/או צילום /ו/או חשבונית. המענק הוא עבור הוצאות שלא ניתן להן החזר בכל מסגרת שהיא ומכל גורם, פרטי או ממשלתי.
 2. צילום תעודת זהות.
 3. כל אישור או מסמך שיכול להוכיח כי מגיש הבקשה הוא/היא ניצול שואה מהונגריה או הונגריה המורחבת. (לדוגמא: פיצוי מהונגריה על שלילת חופש משנת 1992). מובהר כי בנוסף לצירוף המסמכים כאמור, יש למלא את הפרטים הנדרשים בסעיף ד' לטופס הבקשה המצורף.
 4. אישורים לגבי הכנסות של מגיש הבקשה (תלוש תגמולים מהאוצר, רנטה, אישורים מהמוסד ביטוח לאומי, משכורת, פנסיה מחו"ל).
 5. אישור פרטי חשבון הבנק של מגיש הבקשה לצורך ביצוע תשלום באמצעות העברה בנקאית (מתקבל אישור חתום על-ידי הבנק או דף חשבון ובו שם מגיש הבקשה או צילום צ'ק או מסמך אחר המעיד על הפרטים הנכונים של חשבון מגיש הבקשה הכולל את שם מגיש הבקשה).

חשוב לדעת

 • סיוע והדרכה למילוי הטפסים ניתן לקבל חינם במשרדי הקרן או באתר האינטרנט וכן במשרדי התאחדות עולי הונגריה.
 • הסכום המקסימאלי להגשת בקשה הינו 15,000 ש"ח, אך גובה ההחזר הסופי יקבע בהתאם לכמות הבקשות שיאושרו ולפי שיקולים סוציאליים.
 • ייתכן שיאושר החזר חלקי או לא יאושר החזר כלל.
 • טפסי בקשה לסיוע משנים קודמות לא יתקבלו. יש להשתמש בטפסי בקשה עדכניים לאפיק סיוע זה בלבד.
 • המטרות עבורן ניתן לקבל החזר הן: טיפולים רפואיים, ייעוץ רפואי, חוות דעת רפואית שנייה, נסיעות לטיפולים (במונית ו/או אמבולנס), ביקורי רופא, טיפולי שיניים, מכשירי שמיעה, תרופות (למצרפי דו"ח ריכוז תרופות קדימות בטיפול הבקשה), משקפיים,ציוד רפואי/ שיקומי, מוצרי חשמל וציוד בסיסי לבית: מיטות ומזרונים, מכונת כביסה,מייבש, מיקרוגל, מקרר,כיריים, מזגן, מאוורר, תנור בישול ותנור חימום, טלוויזיה, דוד חשמלי, שואב אבק, מעבד מזון .- מקסימום מוצר חשמלי אחד מכל סוג.
 • יובהר כי עצם הגשת הבקשה למענק באפיק זה אינה מהווה התחייבות של הקרן לקבלת ההחזר הכספי.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

הרחבות ופרסומים