אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".

למיטב ידיעתנו, נכון לחודש פברואר 2021, אין לעמותה "אישור ניהול תקין" תקף מרשם העמותות במשרד המשפטים ולכן אין באתר "כל זכות" מידע מפורט עליה.