אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

למיטב ידיעתנו, נכון לחודש פברואר 2021, אין לעמותה "אישור ניהול תקין" תקף מרשם העמותות במשרד המשפטים ולכן אין באתר "כל זכות" מידע מפורט עליה.