אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

שירות מילואים פעיל חודשי (שמ"פ חודשי) התייחס לשירות מילואים שנמשך עד 3 ימים
לבירורים ניתן לפנות אל קצין פניות הציבור בטלפון 1111