הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מקדמת ומעודדת את הפעילות להתחדשות עירונית בכל רחבי הארץ. הרשות מסייעת במימון תוכניות, בהקמת מינהלות עירוניות, בהדרכה מקצועית לדיירים, ובהסרת חסמים מבניים וחוקתיים.

פרטים

שיוך:משרד הבינוי והשיכון
תחומי עיסוק:התחדשות עירונית
אתר אינטרנט:לאתר
פייסבוק:הממשלתית להתחדשות עירונית לעמוד בפייסבוק
כתובת:בית הדפוס 12, בית השנהב בניין c, ת"ד 34203, מיקוד 9134101 ירושלים
טלפון:074-7681400
בימים א'-ה' בשעות 14:00-09:00

תפקידים

  • איתור איזורים פוטנציאליים להתחדשות עירונית ומיפוים
  • קידום תהליכי תכנון להתחדשות עירונית ברמה הארצית והמחוזית
  • ייזום תכניות מתאר ותכניות מפורטות להתחדשות עירונית וליווי הליכי הביצוע שלהן
  • ליווי תהליכי אישור של תכניות בוועדות התכנון
  • הקמת מינהלות עירוניות להתחדשות עירונית ברחבי הארץ וליווי פעילותן השוטפת
  • הנגשת מידע לציבור בנושא התחדשות עירונית, כתיבת חוזי מדף להתחדשות עירונית וקיום הדרכות מקצועיות
  • בקרה ומעקב אחר התקדמותם של מיזמי התחדשות עירונית

נושאים וזכויות