אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:


רישום עגורני צריח ואישור על הקמתם

  • על מנת להפעיל, להקים או לייבא עגורן צריח, דגם העגורן צריך להיות רשום בפנקס עגורני צריח. ​
  • תהליך הרישום והתנאים המלאים לרישום בפנקס מפורטים בנוהל בדיקת עגורני צריח המיועדים ליבוא.
  • בטרם הקמת עגורן הצריח, יש לקבל אישור של העירייה או הרשות המקומית בנוגע להתאמת העגורן למבנה המתוכנן להקמה למיקום העגורן וההשלכות אפשריות של תנועת העגורן .

אתתים

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

המפה נטענת...

פסקי דין

חקיקה ונהלים

​* תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), תשכז-1966

הרחבות ופרסומים

תודות