אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:


ישנם שני הליכים מקבילים להגשת תלונות נגד שוטרים בישראל. סוג ההליך נקבע לפי סוג התלונה המוגשת.

 • תלונות על עבירות פליליות מצד שוטרים, לרבות שימוש לא מוצדק או מופרז בכוח על ידי שוטר במסגרת תפקידו, יש להגיש למחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש).
 • תלונות נגד שוטרים בגין עבירות משמעת – התנהגות בלתי נאותה של שוטר או מילוי תפקיד באופן לקוי – יש להגיש ליחידה לתלונות הציבור של המשטרה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל תושבי ואזרחי מדינת ישראל.

תנאים מקדימים בפנייה למח"ש

 • סמכויות מח"ש: מח"ש מוסמכת לחקור תלונות נגד שוטרים על ביצוע עבירות פליליות בלבד ובסמכותה להורות על העמדת שוטרים לדין פלילי.
 • מח"ש חוקרת עבירות פליליות שהעונש הקבוע בגינן בחוק עולה על שנת מאסר ושהחשודים בביצוען הם שוטרים (כולל שוטרי מג"ב).
 • בעניין שימוש בכוח על ידי שוטרים, מח"ש מוסמכת לחקור את התלונה בכל מקרה (גם אם לא מדובר בעבירה שהעונש עליה עולה על שנת מאסר).

תנאים מקדימים בפניה ליחידת תלונות הציבור של המשטרה

 • סמכויות היחידה: היחידה לתלונות הציבור מוסמכת לחקור תלונות נגד שוטרים שעניינן התנהגות בלתי נאותה של שוטר או מילוי תפקיד באופן לקוי ובכלל זה:
 • אי ענידת תג זיהוי
 • אי מילוי חובת הזדהות
 • נקיטת לשון גסה; עריכת חיפוש, עיכוב או מעצר שלא כדין
 • ניהול חקירה בדרך שיש בה פגיעה ממשית בזכויות הנחקר - ועוד.

למי ואיך פונים

בחירת הגוף אליו מגישים את התלונה נעשית לפי מהות התלונה:

 • תלונות על עבירות פליליות מצד שוטרים, לרבות שימוש לא מוצדק או מופרז בכוח על ידי שוטר במסגרת תפקידו, יש להגיש למחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש).
 • תלונות נגד שוטרים בגין עבירות משמעת – התנהגות בלתי נאותה של שוטר או מילוי תפקיד באופן לקוי – יש להגיש ליחידה לתלונות הציבור של המשטרה.

שלבי ההליך

תלונות למחלקה לחקירת שוטרים

 • תלונות על עבירות פליליות מטופלות על ידי מח"ש.
 • כל אדם רשאי לפנות למח"ש בתלונה אם יש בידו מידע ביחס לעבירה פלילית שביצע איש משטרה – בין אם הוא קורבן העבירה או עד לה או שהמידע הגיע אליו ממקור כלשהו. את הפניה ניתן להגיש בדואר, בפקס, בדואר אלקטרוני או ישירות במשרדי מח"ש השונים בתיאום מראש.
 • בתלונה חשוב לציין את פרטי המתלונן המלאים, תיאור מפורט של האירוע ומירב הפרטים אודות השוטר שנגדו מוגשת התלונה. יש לנסות ולהשיג פרטי זיהוי מדויקים ככל הניתן של השוטר ולאסוף את מירב הראיות להתרחשות האירוע (צילומים, עדויות וכדומה), להכין מהן עותקים ולצרף לתלונה.

פירוט שלוחות מח"ש ברחבי הארץ: שלוחת ירושלים (הנהלה ושלוחת ירושלים)) טלפון: 02-5412400, 02-5412458 פקס: 02-6467794 כתובת: רח' הרטום 8, הר חוצבים, ירושלים ת.ד 45208 מיקוד 91450 שלוחת מרכז – תל אביב טלפון: 03-6899854, 03-6899851 פקס: 03-6899869 כתובת: בנין מוסקוביץ, רח' השלושה 2, תל אביב שלוחת מרכז טלפון: 09-8600237, 09-8600238 פקס: 09-8600239 כתובת: רח' ברקת 3, נתניה שלוחת צפון – חיפה טלפון: 04-8634050 פקס: 04-8634055 כתובת: שד' פל-ים 15א', קרית הממשלה, חיפה שלוחת צפון – נצרת טלפון: 04-6478106/7 פקס: 04-6464239 כתובת: רח' המלוכה 6, נצרת שלוחת צפון – טבריה טלפון: 04-6726270 פקס: 04-6726273 כתובת: בנין "לב הגליל" (קומה 3), טבריה שלוחת דרום – ראשל"צ טלפון: 03-9534100/11 פקס: 03-9534118 כתובת: רח' ישראל גלילי 5, ראשון לציון שלוחת דרום – באר שבע טלפון: 08-6264530 פקס: 08-6264531 כתובת: קרית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע


תלונות ליחידה לתלונות הציבור של המשטרה

 • תלונות נגד שוטרים בגין עבירות משמעת (התנהגות בלתי נאותה של שוטר או מילוי תפקיד באופן לקוי).
 • הגשת תלונה: בכל מחוז ובמרחבים הכפופים לו קיימת יחידה לתלונות הציבור המטפלת בתלונות המתקבלות נגד שוטרים המשרתים ביחידות המרחב. אם אינכם יודעים לאיזה מרחב משתייך השוטר, הפנו את התלונה למחוז שבתחומו נתקלתם בשוטר וציינו בתלונה את כל פרטי המקרה: המיקום המדויק, השעה המדויקת, תיאור האירוע, האם היו עדים במקום, האם ידוע לכם לאיזו תחנה משתייך השוטר, האם לבש מדים, האם הזדהה, האם ענד תג זיהוי וכו'.
 • כיצד מגישים תלונה:אפשר להיכנס לאתר המשטרה, למלא את טופס התלונה ולשלוח אותו באמצעות האתר. אפשר גם להדפיס את הטופס, למלא אותו ולשלוח בדואר או בפקס ליחידות תלונות הציבור של המשטרה – להלן כתובות ומספרי הפקס הרלוונטיים.
 • דרכי התקשרות עם היחידה לתלונות הציבור ויחידות הסמך:ערעור

חשוב לדעת

המפה נטענת...

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

מקורות