אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

טיסה שבוטלה בתקופת משבר הקורונה

 • על-פי חוק שירותי תעופה, טיסה שבוטלה היא טיסה שלא התקיימה כלל, או טיסה שהמריאה באיחור של לפחות 8 שעות מהמועד המקורי.
 • ההוראות לגבי החזרים בגין טיסה שבוטלה בתקופת משבר קורונה חלות במקרים הבאים:
  • נוסע שאמור היה לטוס בין התאריכים 01.03.2020 ועד ל-31.08.2020, וטיסתו בוטלה.
  • נוסע שאמור היה לטוס לפני ה-01.03.2020 מיעד שבמועד ההמראה חלה על מי שחוזר ממנו חובת בידוד, או היה אמור לטוס אל יעד כזה, וטיסתו בוטלה.
  • ההוראות חלות לגבי טיסות שהמריאו מתחומי מדינת ישראל או אליה (כולל טיסה עם חניית ביניים), וכן לגבי טיסות פנים.
 • נוסעים שטיסתם בוטלה במועדים ובנסיבות המפורטים למעלה, יהיו זכאים להטבות הבאות:
  • שירותי סיוע, הכוללים מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה לטיסה הבאה, שירותי תקשורת, שירותי לינה והסעה משדה התעופה ואליו במקרה שנדרשת שהייה של לילה אחד או יותר עד לטיסה הבאה. הזכאות לשירותי לינה מוגבלת ל-2 לילות.
  • סכום כרטיס הטיסה שהנוסע שילם (השבת התמורה). במקום השבת התמורה, ניתן להציע לנוסע כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי לפי בחירתו של הנוסע. חובה על חברת התעופה ליידע את הנוסע על זכותו לבחור בין השבת תמורה לבין כרטיס טיסה חלופי או שובר זיכוי.

החזר כספי עבור כרטיס הטיסה

 • על חברת התעופה להשיב את מלוא הסכום ששולם בעד כרטיס הטיסה, כולל כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים.
 • הנוסע יקבל את ההחזר הכספי בתוך 90 ימים מהמועד שמופיע בכרטיס הטיסה או עד ה-14.08.2020, לפי התאריך המאוחר מביניהם.

קבלת שובר זיכוי עבור טיסה שהתבטלה

 • הסכמת הנוסע לקבל שובר זיכוי עבור הטיסה צריכה להינתן בכתב.
 • שובר הזיכוי צריך להיות לפחות בסכום הכולל של התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי.
 • שובר הזיכוי תקף לשנה לפחות. ניתן יהיה לממש את השובר לרכישת כל שירות שחברת התעופה מציעה, וכן עבור שירותים שאמורים להינתן לאחר שיפוג תוקפו של השובר.
 • נוסע שקיבל שובר זיכוי רשאי להעביר את השובר לאדם אחר.
 • אם הנוסע לא מימש את שובר הזיכוי בתקופת שבה היה השובר בתוקף, או שהוא מימש רק חלק ממנו - הוא יהיה זכאי לקבל את התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה המקורי או את יתרתה.
  • כדי לקבל את התמורה יש לפנות אל חברת התעופה החל מ-21 ימים לפני תום תוקפו של השובר.
  • על חברת התעופה להשיב לנוסע את התמורה בתוך 21 ימים מהיום שבו הנוסע פנה אליה.
שימו לב
בחלק מהמקרים ייתכנו זכויות לפיצויים על-פי חוקי האיחוד האירופי או אמנת מונטריאול (בטיסות בינלאומיות). אם הזכאות לפיצויים ניתנת מכוח כמה חוקים, הנוסע יצטרך לבחור את החוק לפיו הוא מבקש לתבוע את הפיצוי ולא יוכל לתבוע כפל פיצויים בשל אותו ביטול.