אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן
אזהרה
הגבלות נוספות בישובים ובשכונות שמרבית תושביהם מוסלמים במהלך תקופת הרמדאן
 • למרות ההיתר לפתוח חנויות ועסקים מסוימים (כפי שמפורט בדף זה), ביישובים שמרבית תושביהם מוסלמים, ובשכונות מסוימות בירושלים (שמרבית תושביהן מוסלמים) אסור לפתוח ולהפעיל חנויות ועסקים אלה בתקופה שבין 23.04.2020 ועד 04.05.2020 בכל יום משעה 19:30 ועד השעה 03:00 ביום למחרת. (לרשימת הישובים המלאה ראו אתר פיקוד העורף).
 • למרות זאת, מותר לפתוח ולהפעיל חנויות ובתי עסקים בשעות הנ"ל אם המקום פועל באמצעות שירות משלוחים בלבד (ולא מאפשר הגעה של לקוחות אל מקום העסק) או אם העסק מעניק שירות דרך הטלפון או האינטרנט ללא קבלת קהל.
 • ההגבלות הנ"ל לא חלות על בתי מרקחת, אשר מותר להפעיל, כולל קבלת קהל, ללא הגבלת שעות,כמו בשאר היישובים בארץ, בהתאם לכללים ולהגבלות אשר חלים על הפעלת בתי מרקחת בכל היישובים בארץ, ואשר מפורטים בהמשך דף זה.

פתיחת עסקים ומקומות עבודה במרחב הציבורי

 • לפי תקנות שעת חירום, ניתן לשהות במרחב הציבורי ולפתוח עסקים ומקומות עבודה, בתנאי שמקפידים על התנאים המפורטים בדף זה.
 • ככלל, מותר להפעיל את רוב העסקים, מלבד עסקים מסוימים שנאסרו במפורש.
 • העסקים שרשאים לפעול, חייבים להקפיד על ההגבלות, הכללים והתנאים המפורטים בהמשך, ואשר מהווים תנאי לפתיחתם.
אזהרה
מי שמפעיל עסק בניגוד להוראות הללו מבצע עבירה פלילית שעונשה 6 חודשי מאסר או קנס.

מקומות בילוי ותרבות

 • אסור להפעיל מקומות בילוי כמו: פאב, מועדון, אולם אירועים, פארק שעשועים, לונה פארק, גני שעשועים או מתקני שעשועים, קולנוע, תיאטרון, מקום תרבות, בריכה, מוזיאון, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית.
 • מותר להפעיל בריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי תחרותי בהתאם להוראות מנהל שירותי הרפואה במשרד הבריאות.
 • מותר להפעיל בריכה טיפולית לצורך טיפול במים.

קניונים

 • מותר לפתוח קניונים ולהפעיל חנויות בתוכם, בתנאי שהמחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד על התנאים הבאים:
  1. כל מי שנכנס למקום יישאל: האם הוא משתעל? האם חום גופו מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לו חום כאמור בשבוע האחרון? האם הוא היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  2. לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  3. ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר, ולא יאפשר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
  4. עובדים שמועסקים במשמרות, ישובצו למשמרת עם אותה קבוצת עובדים יחד.
  5. כל העובדים והמבקרים בקניון חובשים מסיכה, ובתוך הקניון ייתלו מודעות ויכריז במערכת הכריזה אודות חובה זו.
  6. מילוי ההנחיות האחרות של משרד הבריאות כפי שמפורטות בהמשך דף זה.
  7. ויסות כניסת אנשים לקניון -
   • המחזיק או המפעיל של הקניון יווסת את כניסת האנשים לקניון, לרבות עובדי הקניון, כך שבכל עת לא ישהו אנשים לרבות עובדים באזור הפתוח לציבור למעט חניונים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ"ר.
   • המחזיק או המפעיל של הקניון יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור וכן יציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום.
  8. שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות (ככל שניתן) בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים ומניעת צפיפות של אנשים במקום אחד, כולל בכניסה לקניון.
  9. סימון מקומות לעמידה בתור במרחק 2 מטרים בין הממתינים והצבת שלט לעניין שמירה על מרחק זה במקום בולט לעין.
  10. אם מצויה מעלית בקניון -
   • המחזיק או המפעיל של הקניון יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר מ-2 נוסעים אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום.
   • לשם כך יתלה המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר.
  11. הקפדה על שמירת כללי היגיינה בקניון והנחיית העובדים בעניין זה, כולל: הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים (כגון: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכיו"ב) באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות.
  12. הצבת מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים ברחבי הקניון.
  13. מניעת אפשרות של ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, ובכלל זה:
   • מניעת הצבת שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון
   • מניעת גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים
   • תליית שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון.
  14. ניהול רישום בכניסות לקניון, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בקניון בכל עת.
  15. המחזיק או המפעיל של הקניון יגיש לרשות המקומית לפני פתיחת הקניון הצהרה חתומה בנוסח הנמצא בקישור הזה, ולפיה הוא עומד בתנאים הנ"ל. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה.
  16. המחזיק או המפעיל של הקניון ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות הנדרשות לצורך הבטחת קיומם של כל התנאים הנ"ל.
  17. אם בתוך הקניון מועסקים עובדים שכירים, חובה על המעסיק למלא את כללי הבטיחות המפורטים בהמשך.
שימו לב
מלבד חובותיו של פעיל הקניון, בעלי עסקים וחנויות בתוך הקניון, צריכים להקפיד על התנאים והכללים הרלוונטיים לחנות או לעסק שלהם (בהתאם לדרישות הספציפיות שחלות על סוג העסקים או החנויות הללו) כפי שמפורט בהמשך דף זה.

שווקים

 • מותר לשווקים לפעול בתנאי שהרשות המקומית, שבתחומה נמצא השוק, תבצע את כל הצעדים הבאים:
  1. כל מי שנכנס למקום יישאל: האם הוא משתעל? האם חום גופו מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לו חום כאמור בשבוע האחרון? האם הוא היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  2. לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  3. ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר, ולא יאפשר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
  4. עובדים שמועסקים במשמרות, ישובצו למשמרת עם אותה קבוצת עובדים יחד.
  5. הרשות המקומית תוודא שכל העובדים והמבקרים בשוק חובשים מסיכה, ובתוך השוק ייתלו מודעות ויוכרז במערכת הכריזה (אם קיימת כזו) אודות חובה זו.
  6. מילוי ההנחיות האחרות של משרד הבריאות כפי שמפורטות בהמשך דף זה.
  7. הרשות המקומית תווסת את כניסת האנשים לשוק, לרבות העובדים ובעלי העסקים, כך שבכל עת לא ישהו אנשים לרבות עובדים באזור הפתוח לציבור ביחס של יותר מאדם אחד לכל 20 מ"ר. הרשות המקומית תקבע ותיישם מנגנון להגבלת מספר השוהים כאמור וכן תציב שלט לעניין מספר השוהים המותר במקום.
  8. הרשות המקומית תקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן תמנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום.
  9. הרשות המקומית תסמן במקומות המיועדים לתור, מקומות לעמידת הממתינים במרחק 2 מטרים זה מזה ותציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק זה.
  10. הרשות המקומית תקפיד על שמירת כללי היגיינה בשוק ותנחה את בעלי העסקים במקום ואת עובדיהם בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום ולאחר סיום יום הפעילות.
  11. בשטחי השוק יוצבו מיתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים;
  12. הרשות המקומית לא תאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק. הרשות המקומית תתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק.
  13. הרשות המקומית תנהל רישום בכניסות לשוק, ככל האפשר, באופן ממוחשב, של מספר האנשים השוהים בשוק בכל עת.
  14. ראש הרשות המקומית יפרסם הודעה לציבור באתר האינטרנט של הרשות המקומית לפני פתיחת השוק, ולפיה השוק ערוך לקיום התנאים הנ"ל, וכי הרשות המקומית נערכה להבטחת התנאים הללו.
  15. ככל שבשוק מועסקים עובדים שכירים, חובה על המעסיק למלא את כללי הבטיחות המפורטים בהמשך.

בתי אוכל

 • מותר להפעיל בתי אוכל שמוכרים מזון לצריכה מחוץ לחנות, בתנאי שמקפידים על כל הכללים הבאים:
  1. האספקה היא באיסוף מבית האוכל (ללא ישיבה ואכילה במקום עצמו ותוך הקפדה כי בבית העסק לא יהיו מקומות ישיבה) או באמצעות שירותי משלוחים או בלבד.
  2. בדלפק בית העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
  3. אם העובדים בבית העסק מועסקים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
  4. המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור.
  5. המחזיק או המפעיל של בית העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק, כולל חיטוי של המחיצה שעליו להתקין לצורך הפרדה בין המוכר ללקוח.
  6. העובדים בבית העסק, בכל עת, יעטו כפפות ומסכה.
  7. המחזיק או המפעיל של בית העסק יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. בבית עסק שגודלו מעל 100 מ"ר – לא ישהו בתוך בית העסק לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. אולם רשאים לשהות בבית העסק לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בבית העסק, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר מהשטח הפתוח לציבור למעט שטח החניון.
  8. בבית העסק יותקן, במקום בולט לעין, שלט המסביר את חובת השמירה על מרחק בין הלקוחות ומספר הלקוחות המותר בבית העסק.
  9. ככל שבבית האוכל מועסקים עובדים שכירים, חובה על המעסיק למלא את כללי הבטיחות המפורטים בהמשך.

בתי מרקחת, חנויות לממכר מזון או מוצרי הגיינה, מכוני אופטיקה ומעבדות תקשורת ומחשבים

 • מותר להפעיל בתי מרקחת, חנויות למכירת מזון (מכולת, סופרמרקט, חנות פירות וירקות וכו'), חנות לממכר מוצרי היגיינה, מכוני אופטיקה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים בתנאי שמקומות אלה מקפידים על הכללים הבאים:
  1. מרחק של 2 מטרים בין האנשים (מלבד אנשים שגרים יחד). יש לסמן מקומות לעמידה באזורי התור, למשל: ליד הקופה.
  2. ויסות של הנכנסים והשוהים בו זמנית, כדי למנוע צפיפות בתוך החנות או העסק.
  3. מספר הלקוחות המקסימלי בכל רגע נתון יהיה 4 לקוחות לכל קופה רושמת. למרות זאת רשאים לשהות בחנות לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר מהשטח הפתוח לציבור למעט שטח החניון.
  4. אם החנות או העסק אינו בתוך קניון, המעסיק או המחזיק של המקום (גם אם הוא אינו המעסיק) מקפיד על תשאול הנכנסים ומדידת חום, ועל כללי הבטיחות הנוספים המפורטים בהמשך.

חנויות אחרות

 • מותר להפעיל חנויות אחרות (מלבד חנויות שפעילותן נאסרה) אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
  2. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק על ידי עובדיו, כולל הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק וכולל מחיצת ההפרדה בין המוכר ללקוח, באופן תדיר.
  3. המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפויות של אנשים במקום אחד, כולל התקהלות בכניסה למקום.
  4. המחזיק או המפעיל של החנות יסמן במקום המיועד לתור לקופות הרושמות, סימון מקומות לעמידת הלקוחות במרחק 2 מטרים זה מזה; בעל החנות יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור.
  5. המחזיק או המפעיל של החנות יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה. בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ-4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.
   • למרות זאת רשאים לשהות בחנות לקוחות במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם, לכל 15 מ"ר משטח המקום.
   • המחזיק או המפעיל של החנות יציב בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בחנות;
   • המחזיק או המפעיל של החנות יקבע ויישם מנגנון להגבלת נכנסים לחנות בהתאם להגבלה זו.
  6. אם העובדים בעסק מועסקים בדרך כלל במשמרות – ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת. חובה על המחזיק או המפעיל של המקום לוודא קיומה לש חובה זו גם אם הוא אינו המעסיק.
  7. אם החנות אינה נמצאת בתוך קניון -
   • המחזיק או המפעיל של המקום (גם אם אינו המעסיק) ידאג לכך שכל מי שנכנס למקום יישאל: האם הוא משתעל? האם חום גופו מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לו חום כאמור בשבוע האחרון? האם הוא היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
   • לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
   • המחזיק או המפעיל של המקום (גם אם אינו המעסיק) יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר, ולא יאפשר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
  8. המחזיק או המפעיל של המקום ימנה מבין עובדיו אדם שישמש כ"ממונה לענייני קורונה" שתפקידו להיות אחראי על ביצוע כל התנאים הנ"ל.
  9. בעל העסק או החנות יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות או העסק הצהרה חתומה בנוסח הנמצא בקישור הזה, ולפיה הוא עומד בתנאים הנ"ל.
  10. אם בחנות מועסקים עובדים שכירים, חובה על המעסיק למלא את כללי הבטיחות המפורטים בהמשך.

מספרות, עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם וטיפול אלטרנטיבי

 • מותר להפעיל מספרות או בתי עסק לטיפול לא-רפואי בגוף האדם, כולל: מכוני יופי, קוסמטיקה, פדיקור-מניקור וטיפולי רפואה אלטרנטיבית,בתנאי שמקפידים על כל התנאים הבאים:
  1. המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים וציוד בעסק, ובין היתר, יבצע חיטוי של הכלים, הציוד והכיסא או מיטת הטיפול אשר היו בשימוש וכן כביסה של מגבות וחלוקים, בין לקוח ללקוח.
  2. המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בעת הטיפול בלקוח יעטה המטפל מסכה ומגן פנים, יעטה כפפות ויחליף את הכפפות, בין לקוח ללקוח.
  3. המחזיק או המפעיל של העסק יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין הלקוחות, למעט אנשים הגרים באותו מקום, ולרבות באזור ההמתנה. בעל העסק יציב, במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור.
  4. ויסות מספר הלקוחות:
   • המחזיק או המפעיל של העסק יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך העסק לקוחות ביחס של יותר מ-2 לקוחות לכל ספר או מטפל, לפי העניין.
   • בכל עת לא ישהו בעסק יותר מ-4 לקוחות סך הכול.
   • למרות זאת, רשאים לשהות בעסק אנשים במספר גבוה יותר, בכפוף לכך שמספר השוהים המרבי בחנות, לרבות העובדים, לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר מהשטחים הפתוחים לציבור בבית העסק למעט שטח החניון.
   • המחזיק או המפעיל של העסק יציב בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר בעסקו, כן יקבע ויישם מנגנון להגבלת נכנסים לעסק בהתאם לצורך שמירת על כמות הלקוחות המותרת.
  5. אם העובדים בעסק מועסקים בדרך כלל במשמרות – ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת. המפעיל של המקום או המחזיק בו חייב לודא את קיומה של חובה זו גם אם הוא אינו המעסיק.
  6. אם החנות אינה נמצאת בתוך קניון -
   • המחזיק או המפעיל של המקום (גם אם אינו המעסיק) ידאג לכך שכל מי שנכנס למקום יישאל: האם הוא משתעל? האם חום גופו מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לו חום כאמור בשבוע האחרון? האם הוא היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
   • לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
   • המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר, ולא יאפשר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
  7. בעל העסק או החנות יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת החנות או העסק הצהרה חתומה בנוסח הנמצא בקישור הזה, ולפיה הוא עומד בתנאים הנ"ל. ניתן להגיש את ההצהרה באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה.
  8. ככל שבעסק מועסקים עובדים שכירים, חובה על המעסיק למלא את כללי הבטיחות המפורטים בהמשך.

עסק לטיפול באדם ללא מגע פיזי

 • מותר להפעיל עסק לטיפול באדם בדרך של אבחון, הערכה, ייעוץ, טיפול, שיקום, או ניהול שיחות בדרך של מפגש פנים אל פנים, וללא מגע של מטופל, כולל טיפול הניתן בידי פסיכולוג או עובד סוציאלי, בתנאי שמקומות אלה מקפידים על הכללים הבאים:
  1. הטיפול יתקיים עם מטופל אחד בלבד או אנשים הגרים באותו מקום.
  2. שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין המטפל למטופל, אלא אם מדובר בטיפול בקטין, שמעצם טיבו נדרש להתקיים תוך קרבה גדולה יותר בין המטפל למטופל
  3. המטפל והמטופל יעטו מסיכה, אולם ניתן לקיים את הטיפול כאמור בלא עטיית מסכה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • נשמר מרחק של 3 מטרים לפחות בין המטפל למטופל.
   • מדובר בטיפול בקטין, שמעצם טיבו נדרש להתקיים תוך קרבה גדולה יותר בין המטפל למטופל.
  4. ככל שבבית העסק מועסקים עובדים שכירים, חובה על המעסיק למלא את כללי הבטיחות המפורטים בהמשך.

עסקים ומקומות עבודה אחרים, אשר פתוחים לציבור (מקבלים קהל )

 • במקומות עבודה אחרים (שאינם מקומות העבודה שפורטו לעיל), אשר פתוחים לקהל (בתשלום או בחינם) ושלא נאסר להפעילם, על המפעיל או המחזיק של המקום לדאוג שיתקיימו כל התנאים הבאים:
  1. בטרם כניסה למקום עבודה, ישאל המעסיק או המחזיק במקום או המפעיל של המקום או מישהו מטעמו את הנכנסים את השאלות האלה:
   • האם אתה משתעל?
   • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
   • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  2. לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות הנ"ל, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  3. המעסיק או המחזיק במקום או המפעיל של המקום יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר, ולא יאפשר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
  4. אם בעסק מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
  5. המחזיק של המקום יקפיד כי העובדים ואנשים אחרים הנכנסים למקום העבודה או לעסק חובשים מסיכה, יתלה מודעות ויכריז במערכת הכריזה אודות חובה זו, וימלא את ההנחיות האחרות של משרד הבריאות כפי שמפורטות בהמשך דף זה.
  6. המחזיק של המקום יווסת את כניסת האנשים למקום, כולל עובדי המקום, כך שיתקיים אחד מאלה:
   • בכל עת לא ישהו במקום לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.
   • בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד לכל 15 מטרים רבועים.
    • למרות זאת בחדרי כושר בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד לכל 10 מטרים רבועים
    • בחדרי סטודיו (מקום במבנה שמתקיימת בו פעילות ספורט או מחול) בכל עת לא ישהו אנשים באזור הפתוח לקהל ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מטרים רבועים.
  7. המחזיק או המפעיל של המקום יציב בכניסה לעסק, במקום בולט לעין, שלט לעניין מספר הלקוחות המותר וידאג לקיומו וליישומו של מנגנון להגבלת נכנסים לעסק בהתאם להגבלה זו.
  8. המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, וכן ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד, לרבות, ככל האפשר, התקהלות בכניסה למקום;
  9. המחזיק של המקום יסמן במקומות המיועדים לתור, סימון מקומות לעמידת הממתינים במרחק שני מטרים זה מזה; המחזיק או המפעיל של המקום יציב במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור;
  10. אם מצויה מעלית במקום, המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר מ-2 נוסעים, או בבניין בעל 5 קומות ומעלה, כי מספר הנוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום; לשם כך יתלה המחזיק או המפעיל של המקום שלט בכניסה למעלית, לעניין מספר הנוסעים המותר.
  11. המחזיק של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום וינחה את עובדיו בעניין זה, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים (כולל: דלתות מעקים, דלפקים לחצני מעלית וכו') באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן לאחר סיום יום הפעילות.
  12. במתחם יוצבו מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
  13. המחזיק של המקום ימנה מבין עובדיו, עובד שיהיה אחראי על ביצוע הפעולות הנדרשות לצורך עמידה בכל התנאים הנ"ל.
  14. בעל העסק או המחזיק בו החנות יגיש לרשות המקומית לפני תחילת הפעלת העסק הצהרה חתומה בנוסח הנמצא בקישור הזה, ולפיה הוא עומד בתנאים הנ"ל. ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה.
שימו לב
הנחיות מיוחדות לעסקים מסוימים
 • מכוני כושר וחדרי סטודיו (מקום במבנה שמתקיימת בו פעילות ספורט או מחול) יפעלו בהתאם להוראת הנ"ל ובהתאם להנחיות ספציפיות שיקבלו ממנהל שירותי הרפואה במשרד הבריאות.
 • גן חיות, ספארי ופינות חי יפעלו בהתאם להוראת הנ"ל ובהתאם להנחיות ספציפיות שיקבלו ממנהל שירותי הרפואה במשרד הבריאות.
 • ספריות יפעלו בהתאם לכל התנאי הנ"ל ובנוסף המפעיל או המחזיק של הספרייה יציב בדלפק ההשאלה מחיצה למניעת רסס. כמו כן החזרת ספרים לספרייה מהשאלה, תיעשה לתוך מכל איסוף שבו ישהו הספרים בלא מגע למשך 3 ימים מיום החזרתם.

שירותי משלוחים

 • מותר להפעיל שירותי משלוחים, מכל חנות או עסק, בתנאי שהחנות או העסק רשאים לפעול בשעת החירום.
 • בשירותי משלוחים לבית מגורים צריכים להניח את המשלוח בפתח הבית ולא להיכנס פנימה.

נסיעה במונית

 • נסיעה במונית מותרת בתנאי שמקפדים על כל הכלליים הבאים:
  1. בכל ספסל יושב אדם אחד בלבד או אנשים הגרים באותו מקום.
  2. הנוסעים ישבו במושבים האחוריים ולא ליד הנהג.
  3. חלונות המונית יהיו פתוחים.

כללי בטיחות בכל בתי העסק ומקומות העבודה שמותר להפעיל

 • בכל מקומות העבודה שמותר להפעיל, כולל העסקים שפורטו לעיל וכולל מקומות עבודה שאינם במרחב הציבורי (למשל, מקומות עבודה משרדיים) ושפעילותם לא נאסרה, חובה על המעסיק לנקוט את הצעדים הבאים:
  1. אם מקום העבודה אינו נמצא בתוך קניון, בטרם כניסה למקום העבודה, ישאל המעסיק או מישהו מטעמו את הנכנסים את השאלות האלה:
   • האם אתה משתעל?
   • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
   • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  2. לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
  3. המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר, ולא יאפשר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
  4. שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
  5. לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר וטלפון קווי. ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
  6. מתן הנחיה לעובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
  7. מתן הנחיה המעסיק והצבת שלט בכניסה למעלית בנושא מספר הנוסעים המותר לנסיעה בו זמנית במעלית -
   • במבנה של 5 קומות או פחות לא יהיו במעלית יותר מ-2 נוסעים.
   • במבנה של למעלה מ-5 קומות, לא יהיו במעלית נוסעים במספר הגדול ממחצית ממספר הנוסעים המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום.
  8. אם בעסק מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.
  9. המעסיק יוודא כי מספר העובדים שנוכחים במקום העבודה לא יעלה על מספר העובדים המקסימלי המותר, כפי שמפורט בפסקה הבאה.