אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן
  • כאשר מדובר בסכומים שפטורים ממס יכול חוסך במקום למשוך את הכספים יכול להעבירם לקופת גמל משלמת קצבה למשל קרן פנסיה מקיפה ולקבל את הסכום בצורת קצבה חודשית (בכך ניתן להגדיל את קצבת הפנסיה)
    • חישוב גובה הקצבה החודשית יעשה בהתאם לתקנון קרן הפנסיה.
    • במקרה של פטירת המבוטח זכאות השאירים גם הם ייקבעו לפי תקנון הקרן והמסלול אליו שויך.