אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

מעבר בין פוליסות ביטוח ניתוחים ללא הליך חיתום נוסף וללא תקופת אכשרה (ברות ביטוח)

  • מבוטח בפוליסה המשלימה יכול, תמורת פרמיה נוספת, לרכוש כיסוי ביטוחי זמני לתקופה שבה הוא אינו נהנה משירותי הבריאות הנוספים של קופת החולים.
  • מקרים כאלה עשויים להיות כאשר המבוטח מבטל את חברותו בשירותי הבריאות הנוספים בקופת החולים, או במקרה שהוא עבר לתכנית שירותי בריאות נוספים בקופה אחרת ונמצא בתקופת האכשרה של התכנית.
  • ברות ביטוח מאפשרת שמירה על הרצף הביטוחי, כלומר לא כרוכה בבחינה מחודשת של מצבו הבריאותי של המבוטח וללא תקופת אכשרה.
  • ברות ביטוח מתפקדת כפוליסת ניתוחים "מהשקל הראשון", כלומר מזכה את המבוטח בהחזר כספי בהתאם להוצאות שהוציא בפועל בהתאם לתנאי הפוליסה. לפרטים ראו בהמשך.
דוגמה
אדם הפסיק את חברותו בקופת החולים ביום 1.1.2019. ביום 14.1.2019, טרם הצטרף לקופת חולים חדשה, הוא נזקק לניתוח. במקרה זה, ברות הביטוח כיסתה עבורו את הוצאות הניתוח שהוציא עד הסכום המקסימלי הנקוב בפוליסה, מבלי לדרוש כי יפנה לקופת החולים כלל קודם לכן.