אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

כל יצירה מקורית (קליפ, פוסט, תמונה וכדומה) שנמצאת ברשת מוגנת בזכויות יוצרים, שאוסרות על שימוש ביצירה ללא רשות מפורשת מהיוצר
יש מקרים בהם ניתן לעשות שימוש ביצירה מוגנת גם ללא אישור היוצר, אך יש חובה לתת לו קרדיט בעת השימוש
תקנון השימוש ברשתות החברתיות השונות מאפשר לרשתות החברתיות לעשות שימושים מסוימים בתכנים שהעלו, ומומלץ לקרוא את התקנונים הרלוונטיים
הפיצוי על הפרת זכויות יוצרים יכול להגיע לסכום של עד 100,000 ש"ח ללא הוכחת נזק


מי שהעלה לאינטרט יצירה המוגדרת כיצירה מקורית שלו (למשל תמונה, פוסט, קליפ, אתר) זכאי לכך שלא ייעשה שימוש ביצירה שלו, כולה או חלק ממנה, ללא אישורו.

מי זכאי?

 • מי שהעלה לרשת יצירה מקורית שלו, למשל פוסט, קליפ, מוזיקה, בלוג (כתוב או מצולם) תמונה, אתר, תכנה ועוד, זכאי לכך שלא ייעשו פעולות מסוימות ביצירה שלו, כולה או חלק ממנה, ללא אישורו.
 • בנוסף, צריך להתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  1. היצירה פורסמה לראשונה בישראל.
  2. היוצר היה אזרח ישראלי או התגורר בישראל באופן קבוע בעת שיצר את היצירה (גם אם הוא לא פרסם אותה).
  3. ליצירה אין קשר לישראל, אך נקבע בצו שהיא מוגנת.
 • זכות היוצרים תהיה בתוקף למשך כל חיי היוצר ועד 70 שנה לאחר מותו.

תוצרים שאינם מוגנים בזכויות יוצרים

 • יש תוצרים שלגביהם לא חלה הגנת זכויות היוצרים, גם אם היוצר השקיע בהם זמן ומאמץ.
 • המאפיין של תוצרים שאינם מוגנים הוא שהם כלליים ואין להם ביטוי ייחודי ואישי של היוצר. עם זאת, מרגע שמתקיים ביטוי ייחודי, הביטוי יהיה מוגן בזכויות יוצרים, כפי שמוסבר בהמשך.
 • הגנת זכויות יוצרים לא חלה על כל אחד מהבאים:
  1. רעיון - למשל, רעיון לאפליקציה שמחברת בין רוכשים לקונים. הרעיון עצמו לא ייחודי ולא יהיה מוגן, אך הקוד של האפליקציה והעיצוב הייחודי שלה יהיו מוגנים.
  2. תהליך ושיטת ביצוע - למשל, מתכון להכנת עוגה. עם זאת, סרטון מצולם של הכנת העוגה יהיה ביטוי מוגן.
  3. מושג מתמטי.
  4. עובדה או נתון.
  5. חדשות היום - עצם פרסום האירועים אינו מוגן, אך ביטוי כגון מאמר דעה או כתבה המתייחס לחדשות היום יהיה מוגן.
 • בנוסף, קיימים שימושים מותרים ביצירות מוגנות, לגביהם לא צריך לבקש אישור מהיוצר, לפירוט ראו בהמשך.
 • חשוב: גם אם לא קיימת זכות יוצרים, יש חובה לתת קרדיט ליוצר כאשר עושים שימוש ביצירה שלו.

מהות הזכות

פעולות אסורות ביצירה מוגנת ללא אישור מהיוצר

 • זכות היוצרים מגנה על היוצר ועל היצירה, כך שלא יתאפשר לעשות בה את אחת מהפעולות הבאות ללא אישור מהיוצר:
 • העתקה של יצירה שלא נמצאת במקום פומבי באופן קבוע - הכנה של עותק מהיצירה. העתקה יכולה להיות בין היתר, באמצעות אחסון היצירה, שכפול, ואפילו יצירה של פסל או מודל לפי תמונה.
  • פרסום של יצירה שטרם פורסמה.
  • ביצוע פומבי של יצירה שאינה ציבורית - השמעה או הצגה של יצירה בציבור, למשל ריקוד, הצגה, מחזה או מוזיקה.
  • שידור של יצירה שלא משודרת לציבור באופן קבוע.
  • העמדה לרשות הציבור של יצירה שאינה ציבורית - כך שלציבור תהיה נגישות ליצירה באופן ובמועד שיבחר.
  • עשיית יצירה נגזרת - למשל עיבוד או תרגום. קיימים שימוש שעשויים להיות מותרים, לפרטים ראו בהמשך.
  • השכרה.

שימושים שניתן לעשות ביצירה מוגנת ללא אישור היוצר

 • קיימים שימושים מותרים ביצירה מוגנת, שאינה מהווים פגיעה בזכות היוצרים:
  • שימוש הוגן למטרות לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוכי, או כל שימוש שמקיים תנאים ששר המשפטים קבע שבהתקיימם השימוש הוגן. חשוב: השאלה אם השימוש שנעשה הוא הוגן אינה אוטומטית, ותיבחן על ידי בית המשפט בהתאם לנסיבות הספציפיות.
דוגמה
 • פרסום קטע קצר מספר לצורך שימוש בבלוג מקצועי הנוגע לאותו ספר, עשוי להיחשב שימוש הוגן למטרות סקירה.
 • פרודיה המבוססת על יצירה אחרת עשויה להיחשב שימוש הוגן למטרות ביקורת.
 • פרסום קטע מסיפור המופיע בבלוג העוסק בנושא קשור עשוי להיחשב שימוש הוגן.
 • שימוש אגבי ביצירה - שימוש ביצירה אחרת כבדרך אגב, בתוך יצירת צילום, יצירה קולנועית, או בתקליט. למשל צילום של יצירת אמנות המופיעה באופן אגבי בסרט.
 • שידור או העתקה של יצירה הממוקמת בקביעות במקום ציבורי - אם היצירה ממוקדמת באופן קבוע במקום ציבורי (למשל, פסלים עירוניים), ניתן להעתיק אותם בצילום, שרטוט או יצירה מתחום אחר. עם זאת, יצירה מוגנת שמפורסמת ברשת, אינה נחשבת כיצירה שממוקמת בקביעות במקום ציבורי, גם אם אין מגבלות על הגישה אליה.
 • העתקה של תכנת מחשב או יצירה נגזרת ממנה - עם זאת, שימוש בקוד המקור ואף בניית תכנה שדומה מהותית לתכנה אחרת (גם אם נעשה שימוש בקוד אחר) עלולים להיחשב הפרה של זכויות היוצרים.
אזהרה
 • השאלה האם מדובר בשימוש מותר עשויה להיות מורכבת, ורצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי לפני שנעשה שימוש ביצירה מוגנת.
 • גם כאשר נעשה שימוש מותר, יש חובה לתת קרדיט ליוצר היצירה, ולהימנע משינוי היצירה שלו (למשל סילוף או השחתה של היצירה) שיכולים לפגוע בשמו או בכבודו של היוצר.

תהליך מימוש הזכות

 • זכות היוצרים מוענקת באופן אוטומטי ליצירה ואין צורך לרשום אותה בשום מקום.
 • מי שזכות היוצרים שלו הופרה ברשת, יכול לפנות לבית המשפט ולקבל צו שימנע את המשך השימוש ביצירה או יגביל את הגישה למקור המפר (למשל, בית המשפט עשוי לחסום את חשבון היוטיוב של מי שפרסם בחשבון שלו יצירה מוגנת ללא רשות).
 • מי שזכות היוצרים שלו הופרה, עשוי להיות זכאי לפיצויים בסכום של עד 100,000 ש"ח, גם אם לא נגרם לו כל נזק מההפרה.
 • כדי לקבל את הפיצויים או הצו במקרה של הפרה, יש להגיש תביעה לבית המשפט.

איך להימנע מהפרת זכויות יוצרים

 • ביצירה שאינה מוגנת בזכויות יוצרים, ניתן לעשות שימוש תוך מתן קרדיט ליוצר והימנעות מפגיעה ביצירה שלו (למשל על ידי סילוף או השחתה).
 • ביצירה מוגנת בזכויות יוצרים:
  1. פניה ליוצר וקבלת אישור - יש לפנות ליוצר ולקבל את אישורו לשימוש. עבור כל שימוש אחר או נוסף, יש לקבל אישור בנפרד. חשוב: האישור חייב להתקבל מהיוצר עצמו ולא מהפלטפורמה בה פורסמה היצירה (אינסטגרם, יוטיוב וכדומה).
  2. אם לא יודעים מי היוצר - יש לפעול כדי לאתר את היוצר. אם עדיין לא מצליחים לאתר אותו, יש לציין זאת בעת השימוש ביצירה ולהתחייב להפסיק את השימוש ביצירה אם היוצר מבקש זאת.
  3. עשיית שימוש מותר ביצירה, ללא צורך לקבל את אישור היוצר, כמפורט מעלה.
שימו לב
מומלץ לקרוא בעיון את תקנוני השימוש ברשתות החברתיות השונות

חשוב לדעת

 • במקרה של הפרת זכויות יוצרים ברשת, בית המשפט יכול להוציא צו לחסימת האתר המפר.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים