אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן
 • כתוצאה מתכנית "נטו משפחה", שנכנסה לתוקף באמצע שנת 2017 אך מופעלת רטרואקטיבית החל מתחילת השנה, ייתכן כי מי שערך תיאום מס השנה, יצטרך לעדכן את תיאום המס שברשותו, כדי ליהנות מאותן נקודות זיכוי נוספות בגין ילדיו.
 • במקרים בהם ניתן, רשות המסים תעדכן את אישורי תיאומי המס ותשלח בדואר את האישורים המעודכנים ללא צורך בהגעה למשרדי השומה.
 • אולם, קיימים מקרים בהם נדרש להגיע למשרד השומה לצורך עריכת תיאום מס מעודכן, כפי שמפורט להלן:
  • מי שערך תיאום מס ליותר ממעסיק אחד, בתקופה שבין 01.01.2017 ל-19.06.2017 ונקבע לו ניכוי מס גדול מ-0%, כלומר שלפחות אחד המעסיקים חייב לנכות מס הכנסה בשיעור כלשהו, ובנוסף הוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
   1. הוא גבר נשוי ואב לילד, שבמלך שנת 2017 ימלאו לו 4 או 5 שנים
   2. הוא גרוש או פרוד או חי בנפרד מההורה השני, ויש לו לפחות ילד אחד שבשנת 2017 ימלאו לו 4 או 5 שנים, ואותו הורה אינו מקבל עבורו קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי
   3. הורה יחיד (כלומר ההורה השני אינו בין החיים או אינו ידוע) ויש לו לפחות ילד אחד שבשנת 2017 ימלאו לו 4 או 5 שנים.
   4. אישה שהיא אמא לילד שנולד במהלך שנת 2017 והיא מבקשת להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שהיא זכאית להן בגין אותו ילד לשנה הבאה?