חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 עוסק בהיבטים הארגוניים והחוקיים של ניהול הבחירות.

פרטים

שם החוק:חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969
קישור:נוסח החוק באתר "נבו"
שר אחראי:שר הפנים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים