הקדמה:

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 עוסק בהיבטים הארגוניים והחוקיים של ניהול הבחירות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969
שר אחראי:
שר הפנים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים