הקדמה:

חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 מגדיר את חובותיו של תאגיד בנקאי במתן שירותים בנקאיים ללקוחותיו.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981
נוסח החוק:

החוק מחייב את הבנקים, במסגרת חובת הגילוי הנאות, למסור מידע ללקוחותיהם בדבר השירותים שהם מקבלים ואוסר עליהם להטעותם בעת מסירת מידע מסוגים שונים.

  • בנוסף, עוסק החוק בשינוי מועדי פירעון של הלוואות לדיור, בפיקוח על עמלות ועוד.

חקיקה ונהלים

פסקי דין

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.