הקדמה:

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998 נועד לאפשר לדיירי הדיור הציבורי לרכוש את הדירה שהם מתגוררים בה.

  • הזכאות תהיה למי שהתגורר בדירה ציבורית לפחות חמש שנים רצופות ואשר מהמועד שבו חתם על חוזה השכירות, לא היו בבעלותו, או בבעלות בן זוגו או ילדו, דירה או מקרקעין אחרים ששוויים עולה על 350,000 ש"ח.
  • מחיר דירה ציבורית לצורך רכישתה יהיה מחירה בשוק החופשי, בהתאם לקביעת השמאי הממשלתי או שמאי מטעמו.
  • ממחיר הדירה יופחת לרוכשים סכום של מענק מותנה מהמדינה- סכום שיהפוך למענק, אם יתקיימו התנאים לכך.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבינוי

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.