הקדמה:

חוק הכניסה לישראל תשי"ב - 1952 מסדיר את הכניסה והשהות בישראל של מי שאינם אזרחי ישראל ואינם עולים לישראל לפי חוק השבות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הפנים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים