הקדמה:

חוק הכניסה לישראל תשי"ב - 1952 מסדיר את הכניסה והשהות בישראל של מי שאינם אזרחי ישראל ואינם עולים לישראל לפי חוק השבות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הפנים

עדכונים לחוק

נושאים וזכויות

  • מתן אשרות כניסה וישיבה בישראל למי שאינם אזרחי המדינה ואינם עולים חדשים.
  • הארכת רשיונות ישיבה בישראל.
  • רשיונות ישיבה לעובדים זרים, לרבות הארכת רשיונות ישיבה לעובדים זרים בתחום הסיעוד לתקופה של מעל 5 שנים במקרים הרלבנטיים.
  • הסדרת הכניסה לישראל
  • ביטול אשרות כניסה או ישיבה
  • הרחקה ומשמורת של שוהים שלא כדין בישראל

חקיקה ונהלים