חוק הכניסה לישראל תשי"ב - 1952 מסדיר את הכניסה והשהות בישראל של מי שאינם אזרחי ישראל ואינם עולים לישראל לפי חוק השבות.

פרטים

שם החוק:חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הפנים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים