הקדמה:

חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972‏ קובע כי כאשר ילדים, ובמקרים מסויימים גם נשים, זכאים על פי פסק דין למזונות מאבי הילדים, והאב מסרב לשלם את המזונות, המדינה תספק סכום חלופי כדמי מזונות.
בנוסף, המדינה תפעל לגביית המזונות מההורה החייב בתשלומם.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972‏
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.