הפורטל עוסק בזכאותם של בני משפחה למזונות בעת פירוק התא המשפחתי.

בתי המשפט נוהגים לפסוק 3 סוגי מזונות:

  • מזונות אישה: דמי מזונות לבת/בן זוג (לרוב מזונות אישה), נועדו להבטיח את רמת החיים של האישה, ממועד הפרידה בין בני הזוג ועד למועד התרת קשר הנישואין.
  • מזונות ילדים: נועדו להבטיח את רמת החיים של ילדים הנמצאים בחזקת אחד מההורים או בחזקת אפוטרופוס.
  • מזונות בני משפחה נוספים: לדוגמה, מזונות הורים עבור קשישים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם, וילדיהם מסוגלים לכלכל אותם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים