הקדמה:

חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, מסדיר את פעילות תחום התקשורת בישראל בנושאים כגון קבלת רישיון לשירותי תקשורת ושידור ואיסור על משלוח דברי פרסומת, תרומה ותעמולה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר התקשורת

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים