הקדמה:

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, נכנס לתוקף ב- 15.09.2019 ומסדיר באופן מקיף את דיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל) של יחידים (חייבים) ושל תאגידים (חברות ושותפויות).

פרטי החוק

שם החוק:
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות