חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994 קובע כי מי שקיבלו טיפול בהקרנות נגד גזזת בתקופה שבין יום 01.01.1946 ליום 31.12.1960, וחלו בעקבות הטיפול באחת מהמחלות המנויות בחוק, זכאים לפיצוי כספי מהמדינה החל מיום 1 בינואר 1995.
על-פי החוק, זכאים לפיצוי גם שאיריהם של נפגעי גזזת שנפטרו כתוצאה ממחלתם.

פרטים

שם החוק:חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994
קישור:נוסח החוק באתר "נבו"
שר אחראי:שר הבריאות