חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954 מגדיר את זכאותם של מי שהוכרו כנכי המלחמה בנאצים לקבל תגמול חודשי בגין נכות שנגרמה כתוצאה מהלחימה בנאצים, ואת זכאותם להטבות נוספות (כגון הנחה ברכישת תרופות ותוספת סיוע לזכאים לסיוע בשכר דירה). התגמולים המוגדרים בחוק: תגמול בסיסי, תגמול לפי הכנסה ותגמול מוגדל לפי הכנסה. הזכאות לתגמולים נקבעת לפי דרגת נכותו של הזכאי ולפי יכולתו להשתכר למחייתו.

פרטים

שם החוק:חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954
קישור:נוסח החוק באתר "נבו"
שר אחראי:השר לשוויון חברתי

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.