חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971 קובע את תנאי ההקמה, המינויים, התקצוב והפעילות של מועצות דתיות ברשויות המקומיות.

פרטים

שם החוק:‏חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], תשל"א-1971‏
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הדתות

נושאים וזכויות

הרחבות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.