סוף החיים

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
הפורטל מרכז מידע לגבי היבטים שונים של אדם בסוף חייו.

בחברה המערבית, שיח סביב המוות, הכולל את האופן בו אדם מבקש לסיים את חייו ולהיפרד מהקרובים לו, איננו דבר שבשגרה. עם זאת, בתקופה האחרונה, ניתן להבחין בשינוי ביחס החברה למוות ובנכונות לדון במוות, בעיקר בכל הנוגע לזכות הבחירה של החולים למות בכבוד ולהעביר את סוף ימיהם באופן בו הם מבקשים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים