זהו הטופס 'קבוצת מרכזי שירות'. על מנת ליצור דף עם טופס זה, יש לכתוב את שם הדף להלן;

אם דף בשם זה כבר קיים, תועברו אל טופס לעריכת הדף.