כל-זכות בע"מ (חל"צ) הוא ארגון ללא כוונת רווח המאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) ח.פ 514463348. ההנהלה והדירקטוריון של כל-זכות מחוייבים לשקיפות אירגונית מקסימלית!

לצורך זה אנחנו מציגים באתר דו"חות כספיים כמו גם נתונים רבים על תפעול המיזם.

תעודות ואישורים רשמיים

תו מידות לאפקטיביות, בתוקף עד מרץ 2016
תו מידות לאפקטיביות