כל זכות בע"מ (חל"צ) הוא ארגון ללא כוונת רווח המאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) ח.פ 514463348. ההנהלה והדירקטוריון של כל זכות מחוייבים לשקיפות ארגונית מקסימלית!

לצורך זה אנחנו מציגים באתר דו"חות כספיים כמו גם נתונים רבים על תפעול המיזם.

תעודות ואישורים רשמיים

תו מידות לאפקטיביות, בתוקף עד ספטמבר 2025
תו מידות לאפקטיביות