ככלל, התוכן הכתוב באתר כל זכות זמין ברשיון Creative Commons CC-BY-NC-SA-2.5-IL. רשיון זה מאפשר שימוש חוזר בתוכן, כולל עריכתו, ובלבד שעומדים בתנאים הבאים:
שימוש מסחרי אסור
קרדיט למקור: הנכם נדרשים לציין שמקור הטקסט הוא באתר "כל זכות", בצורה ברורה (פירוט בהמשך)
הרשיון יהיה תקף גם לתוכן שיצרתם
ראו גם

ניסוח לקרדיט

הקרדיט הנדרש הוא זה:

שימו לב לקישורים:

  • שם העמוד הוא קישור לעמוד אצלנו
  • "כל זכות" הוא קישור לאתר כל זכות
  • הרשיון הוא קישור לנוסח הרשיון באתר Creative Commons.

גרסה מקוצרת

כאשר לא ניתן אחרת, ניתן להשתמש בגרסה מקוצרת מעט לייחוס:

בגרסה זו הטקסט "כל זכות" הוא קישור לעמוד המקור ולא לאתר הכללי.

בדפוס

כאשר לא ניתן מטעמי מקום בלבד, אפשר להשמיט את הכתובת:

כאשר התוכן עבר שינויים

שינויים קלים

פשוט להוסיף למשפט הקודם פירוט שינויים, למשל:

שינויים משמעותיים (יצירה נגזרת)

ניתן לשנות את "מבוסס על" לניסוח אחר, לוותר על המילה המקדימה "שינויים" או לשנות אותה ל"הבדלים", וכדומה; כמו כן לבחירתכם מה תכתבו ב"שינויים", כל עוד אתם מבהירים כי שיניתם את הנוסח המקורי.