הקדמה:

התוכן באתר כל-זכות זמין ברשיון CC-BY-NC-SA-2.5-IL.
הנכם נדרשים לציין שמקור הטקסט הוא באתר כל-זכות, בצורה ברורה.

ניסוח לייחוס

הייחוס הרצוי הוא זה:

"תעסוקה וזכויות עובדים" נוצר ע"י אתר כל-זכות וכותביו, תחת רשיון CC-BY-NC-SA-2.5-IL

שימו לב לקישורים:

  • שם העמוד הוא קישור לעמוד אצלנו
  • "כל-זכות" הוא קישור לאתר כל-זכות
  • הרשיון הוא קישור לנוסח הרשיון באתר Creative Commons.

גרסה מקוצרת

כאשר לא ניתן אחרת, ניתן להשתמש בגרסה מקוצרת מעט לייחוס:

מקור: כל-זכות, רשיון CC-BY-NC-SA-2.5-IL

בגרסה זו הטקסט "כל-זכות" הוא קישור לעמוד המקור ולא לאתר הכללי.

בדפוס

בדפוס ניתן להשמיט את הקישורים, תוך ציון המקור כ"אתר כל-זכות".

כאשר התוכן עבר שינוייים

עמוד שעבר שינויים קלים

פשוט להוסיף למשפט הקודם פירוט שינויים, למשל:

"תעסוקה וזכויות עובדים" נוצר ע"י אתר כל-זכות וכותביו, תחת רשיון CC-BY-NC-SA-2.5-IL

שינויים: עודכנו סכומים ל-2015

העמוד הוא יצירה נגזרת משמעותית

דף (/ערך/עמוד/יצירה/וכד') זה מבוסס על "תעסוקה וזכויות עובדים" מאת כל-זכות, תחת רשיון CC-BY-NC-SA-2.5-IL. דף זה זמין תחת רשיון זהה.

שינויים: הוסרו חלקים בירוקרטיים ונוסף מידע ייעודי לגבי תעסוקת חולי קרוהן.

ניתן לשנות את "מבוסס על" לניסוח אחר, לוותר על המילה המקדימה "שינויים" או לשנות אותה ל"הבדלים", וכדומה; כמו כן לבחירתכם מה תכתבו ב"שינויים", כל עוד אתם מבהירים כי שיניתם את הנוסח המקורי.