הקדמה:

התוכן באתר כל זכות זמין ברשיון CC-BY-NC-SA-2.5-IL.
הנכם נדרשים לציין שמקור הטקסט הוא באתר כל זכות, בצורה ברורה.

ניסוח לייחוס

הייחוס הרצוי הוא זה:

שימו לב לקישורים:

  • שם העמוד הוא קישור לעמוד אצלנו
  • "כל זכות" הוא קישור לאתר כל זכות
  • הרשיון הוא קישור לנוסח הרשיון באתר Creative Commons.

גרסה מקוצרת

כאשר לא ניתן אחרת, ניתן להשתמש בגרסה מקוצרת מעט לייחוס:

בגרסה זו הטקסט "כל זכות" הוא קישור לעמוד המקור ולא לאתר הכללי.

בדפוס

בדפוס ניתן להשמיט את הקישורים, תוך ציון המקור כ"אתר כל זכות".

כאשר התוכן עבר שינוייים

עמוד שעבר שינויים קלים

פשוט להוסיף למשפט הקודם פירוט שינויים, למשל:

העמוד הוא יצירה נגזרת משמעותית

ניתן לשנות את "מבוסס על" לניסוח אחר, לוותר על המילה המקדימה "שינויים" או לשנות אותה ל"הבדלים", וכדומה; כמו כן לבחירתכם מה תכתבו ב"שינויים", כל עוד אתם מבהירים כי שיניתם את הנוסח המקורי.