ישיבה מספר 3 של המועצה הציבורית של כל-זכות בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס פרופ' יצחק זמיר התכנסה ב- 15/5/2012.

סדר יום של הישיבה

 • דברי פתיחה – פרופ' יצחק זמיר
 • הרחבת המועצה
 • דיווח ועדכון על מצב המיזם – ארז פרלמוטר ואמתי קורן
 • הליך טיפול בבעיות של אתיקה בארגון
 • דיון בבעיה אתית: למי נאפשר כתיבה באתר ?
 • שונות

תקציר נושאים שעלו בדיון

 • המועצה בירכה את החברים החדשים - ד"ר יגאל בן שלום, אורני פטרושקה, רענן דינור, עו"ס מיטל וייסמן, עו"ד טלי חסין, ג'קי אדרי וד"ר ת'אבת אבו ראס
 • הגדרת תהליך התמודדות עם נושאי אתיקה בכל-זכות:
  • על פי החלטת המועצה הוקמה ועדת אתיקה. הרכב הועדה: עו"ד אורנה לין; עו"ד רות הורן; עו"ד יהושע שופמן; ברבה אפשטיין; שרי רבקין
  • ועדת האתיקה תעלה בעיות למועצה לאחר דיון ראשוני בוועדה, העלאה של הבעיה על הכתב והפצה בין חברי המועצה.
  • המועצה תדון בדברים בישיבותיה. אינה אמורה לסכם את הדיון בהחלטות.
  • הדיון בבעיה יחזור לועדת האתיקה לגיבוש תשובה/סיכום על בסיס הדיון במועצה.
  • סיכום הועדה יחזור למועצה על מנת שזו תאשרו במעמד של הנחיה.
  • ההנחיה איננה כלל נוקשה ומחייב אלא נועדה להנחות את דרך ההתנהגות הרגילה, השגרתית של כל-זכות. כאשר יש נסיבות מיוחדות יש לשקול האם לסטות מההנחיה.
  • המטרה להגיע לדף הנחיות פנימיות לארגון.
  • מדובר בתהליך איטי שלא נועד לכסות כל בבעיה שתצוץ בשטח.

סיכום דיון בנושאי אתיקה

 • הדיון העלה שתי בעיות:
  • עם אילו ארגונים לשתף פעולה – כל מה שתורם לתיעוד והפצת מידע מתקבל ברצון יחד עם זאת יש מקום לחריגים. כל זכות אינה אירגון שהוקם על פי חוק ולכן יש מקום לחריגים.
  • אילו נושאים יש לכלול– האג'נדה של כל זכות היא הנגשת זכויות. באופן אינפורמטיבי נטרלי ולא לקדם שום אידיאולוגיה או אינטרסים.
 • ניתן להבחין בשני סוגי קשרים אפשריים עם גופים:
  • קבלת מידע
  • שיתוף פעולה מלא עם הגוף.
 • במקרה שהקשר מבוסס על קבלת מידע העריכה נעשית בכל זכות. ניתן לעשות שימוש במידע שמגיע גם מגוף שנוי במחלוקת.
 • הבעיה היא לגבי גופים שמעוניינים בשיתוף פעולה מלא. גופים שלא נרצה בתור שותפים:
  • גופים בלתי חוקים, שמעודדים פעולה בלתי חוקית
  • גופים מפלגתיים (לא פולטים במובן הרחב)
  • גופים עסקיים, גופים שהשותפות עשויה לקדם אינטרס עסקי.
 • במקרה שגוף שנוי במחלוקת מעוניין לשתף פעולה רצוי לשתף בהחלטה את ועדת האתיקה. מתוך העיסוק בשאלה יתבהרו דברים ובעתיד יהיה קל יותר לקבוע קו, הנחיה. לכל זכות יש אינטרס לא להיות שנויה במחלוקת. במקרה של ארגון בעייתי פתרון זמני הוא להשיב כי בשלב זה של המיזם אנו בוחרים להמתין עם שיתוף הפעולה.
 • ועדת האתיקה תמשיך את הדיון בשני הנושאים ותביא לישיבת המועצה הצעה בשני הנושאים המוזכרים

החלטות

 • ההליך המוצע של התמודדות עם בעיות אתיקה התקבל פה אחד ואושר על ידי המועצה
 • ישיבת המועצה הבאה תתקיים ב 25/11/2012 יום א' בשעה 16:30 . על המיקום תבוא הודעה בהמשך

עוד אינפורמציה

 • חברי המועצה הציבורית שהשתתפו בישיבה: פרופ' יצחק זמיר - יו"ר המועצה הציבורית , אביגדור וילנץ, אורני פטרושקה, ד"ר יגאל בן שלום, עו"ד קארין אלהרר, עו"ד רות הורן, עו"ד אורנה לין, עו"ד טלי חסין, עו"ס מיטל וייסמן
 • הישיבה התקיימה במשרדי מיטב קופות גמל ועל כך תודה לאבנר סטפק.