ישיבה מספר 2 של המועצה הציבורית של כל-זכות בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס פרופ' יצחק זמיר התכנסה ב-17/10/2012.

סדר יום של הישיבה

 • דברי פתיחה – פרופ' יצחק זמיר
 • אישור פרוטוקול ישיבת המועצה מיום 26.6.
 • דיווח ועדכון על מצב המיזם - אמתי קורן
 • עדכון עקרונות שת"פ בין כל זכות למשרדי הממשלה: אמתי קורן/ יהושע שופמן
 • סיוע של חברי המועצה הציבורית לכל זכות – מינוי ועדת משנה
 • כללי אתיקה באתר כל זכות- מינוי ועדת-משנה
 • שונות

עדכון עקרונות שת"פ בין כל זכות למשרדי הממשלה

 • עו"ד יהושע שופמן הציג את הדילמות של משרד ממשלתי ששוקל לעבוד עם כל זכות. היתרון בשיתוף הפעולה – כל זכות מספקת את הפלטפורמה בצורה מהירה וטובה ביחס לבניה מאפס. חסמים – אחריות. אתר של משרד ממשלתי עובר בדיקה של יועץ משפטי. הפוך מהמודל של כל זכות.
 • הועלתה שאלת מיתוג תכנים שמנוהלים בשיתוף / במימון הגוף הממשלתי. העדפת כל זכות היא להימנע ממיתוג ולחלופין למתג תחת הגדרת שותפות בין-מגזרית. בכל מקרה מיתוג יהיה רק לתוכן דפי מידע ספציפיים ולא לאתר כולו.
 • הוצגה הצעת פיתרון לבעיית האחריות: דפים מסוימים יוגדרו כמחייבי אישור כולל רשימת מאשרים לאותם דפים. לאותם דפים שיעודכנו תתווסף כותרת שאומרת שהדף עודכן אך טרם אושר. ברגע שגורם מוסמך מאשר הכותרת תוסר. (הפתרון הטכנולוגי עדיין לא קיים)
 • התקיים דיון לגבי שיתופי פעולה עתידים עם משרדי ממשלה. נקודות שעלו:
  • במקרים כמו של ניצולי השואה הנושא שונה וקריטי. מדובר ב 5 שנים לכל היותר. הממשלה לא תעמוד בלוחות זמנים של יצירת פתרון מאפס לכן לכל זכות יתרון משמעותי. במקרים אחרים צפויה התנהלות שונה.
  • לכאורה ניתן להשתמש באתר כל זכות גם ללא מחויבות כלשהו כלפי כל זכות אך הכשרת עובדים לשימוש באתר יוצרת למעשה התחייבות.
  • נקודת המוצא של כל זכות אינה לעומתית. המטרה אינה להציג אלטרנטיבה לממשלה. לכן צריך לחפש שיתופי פעולה עם הממשלה. הממשלה היא מקור המידע.
  • גופים המגנים על זכויות (כגון נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה) ישתפו פעולה ביתר קלות.
  • הממשלה היא מקור המידע אך היא לא מסוגלת לעדכן. היא יכולה לממן. מודל עבודה שיכריח אישור ממשלתי לא יעבוד.
  • כבר היום יש ויתור בכל זכות על המודל הדמוקרטי. המודל המוצע למעלה הוא ויתור נוסף מבחינת כל-זכות. המודל הבסיסי של שיתוף פעולה עם משרדי ממשלה אליו שואפת כל זכות הוא של הסכמה בע"פ על שיתוף פעולה ללא צורך באישור מובנה.

סיוע של חברי המועצה הציבורית לכל זכות – מינוי ועדת משנה

 • יש לייצר רשימה של צרכים ואז ניתן יהיה לחלק בין חברי המועצה לפי הקשרים האישיים שלהם. (אמתי קורן)
 • יש להכין מערך הרצאה מעודכן על כל זכות (בצרוף מצגת) להפצה בין חברי המועצה במטרה שיוכלו לשלב בהרצאות שלהם בפני קהלים שונים. (עדן פוקס)
 • להקים ועדה של המועצה שתפעל בנושא מתנדבים המעוניינים לקחת חלק בוועדה יעבירו את שמם למזכירת המועצה עד סוף נובמבר 2011. המועצה מסמיכה פורום מצומצם (פרופ' זמיר, אמתי קורן, ארז פרלמוטר) להרכיב את הועדה.

החלטות

 • הוחלט להקים ועדת אתיקה, כוועדת משנה של המועצה. הוועדה תוכל לכלול גם חברים מחוץ למועצת כל זכות. לוועדה יהיו כמה תפקידים:
  • גוף שאליו יופנו שאלות בתחום האתיקה.
  • הכנת טיוטה של קוד אתיקה של הארגון (בתהליך איטי).
  • מתנדבים המעוניינים לקחת חלק בוועדה יעבירו את שמם למזכירת המועצה עד סוף נובמבר 2011. המועצה מסמיכה פורום מצומצם (פרופ' זמיר, אמתי קורן, ארז פרלמוטר) להרכיב את הועדה.
 • ישיבות המועצה יתקיימו פעמיים בשנה, אלא אם יהיה צורך לכנס את המועצה לישיבות נוספות, לפי החלטת יו"ר המועצה.
 • יש רצון להגדיל את המועצה. היות והחברים הנוכחים מאוד עסוקים יש קושי לכנס קוורום. כרגע יש 16 חברים.
 • הכוונה היא להוסיף חברים אחדים שיוכלו להוסיף משקל למועצה עקב מעמדם או תפקידם, ניסיונם, או השתייכותם למגזר או תחום שנודעת להם חשיבות מבחינת כל זכות. הצעות לשמות תועברנה למזכירת המועצה עד סוף נובמבר 2011.

עוד אינפורמציה

 • חברי המועצה הציבורית שהשתתפו בישיבה: פרופ' יצחק זמיר - יו"ר המועצה הציבורית, עו"ס אווה יוסף-סמעאן, עו"ד קארין אלהרר, פרופ' ג'וני גל, עו"ד רות הורן, עו"ד אורנה לין
 • הישיבה התקיימה במשרדי מיטב קופות גמל ועל כך תודה לאבנר סטפק.