סקירה כללית

מיזם 'כל זכות בידידות' נועד להדריך כ1000 עו"ס סוציאלים על אתר 'כל זכות' על מנת להנגיש זכויות לפונים השונים. למיזם קיימת ועדת היגוי שהתכנסה לאחרונה בסוף חודש מרץ 2012 (קישור לסיכום). במהלך חודש מאי התחלפה רכזת ההדרכה של הפרויקט, הרכזת החדשה התמקדה במהלך החודש בהדרכות והיכרות עם המיזם. הסיכום נכתב על סמך נתונים קימיים ומידע שעבר במהלך החלפת תפקידים, מסגרת התאריכים להתייחסות בסיכום היא ינואר-יוני (כולל).

תכנון מול ביצוע

 • תוכננו 43 הדרכות במחלקות ואגפים לשירותים חברתיים בכל הארץ מתוכן 8 הדרכות לא התקיימו בפועל.
 • 649 עו"ס תוכננו לעבור הדרכה, ועד כה עברו 510 עו"ס הדרכה.
 • מספר מועט מאד של הדרכות התקיימו בכיתת מחשבים.

להלן המחלקות בהן תואמה הדרכה ובוטלה:

 1. דבוריה
 2. רהט
 3. מ.א שדות נגב
 4. לקיה
 5. מ.א שגב שלום
 6. אכסל
 7. בשמת טבעון
 8. שדרות

תכנון עתידי לחודשים הבאים

מקום תאריך כמות אופי ההדרכה
אור עקיבע 1/7/2012 20 כחלק ממפגש צוות, ללא תרגול
אשדוד 4/7/2012 20 כחלק ממפגש צוות
באר שבע 12/7/2012 10 הדרכה שניה עם מחשבים
אור יהודה 22/7/2012 30 טקסט התא
ירוחם 25/7/2012 30 הדרכה מלאה עם מחשבים ותרגול בשני סבבים
לוד 6/8/2012 50 כחלק ממפגש אגפי, ללא תרגול
 • הדרכות בירושלים נמצאות בתהליכי תיאום.
 • קביעה מחדש של הדרכות אשר בוטלו במהלך החציון.
 • נעשה מאמץ גדול לתיאום הדרכות ברשויות בהן טרם תואמה הדרכה ( שליחת מיילים טלפונים וכו)- משאב זמן יקר.

משובים

 • מתוך כלל העו"ס שעברו הדרכה מילאו 198 עו"ס משובים לאחר הדרכה.
 • ומעט מאד משובים לאחר שימוש באתר.
 • ניכרות מהמשובים התרשמות ושביעות רצון מאד גבוהות מהמיזם ומהתועלת הרבה שיכול להביא לעבודתם.
 • בנוסף קיימת שביעות רצון מההדרכה עצמה ומאופן העברת המידע על המיזם, במקומות בהם היתה הדרכה עם מחשב ניתן משוב חיובי מאד.


ציטוטים מתוך המשובים

 • 'כעוʺס מתחילה, מיצוי זכויות זו נק' תורפה וחולשה בעבודתי(מחוסר ניסיון). אני רואה חשיבות רבה בשימוש בכלי שנראה עʺפ הדרכה יעיל מאד ומסייע בעבודה עם הפונים.'
 • 'חשוב שאנחנו כעוʺס הבאים לסייע באופן ישיר וכמתווכים בין אזרח לרשויות נכיר לעומק אפשרויות סיוע. אתר ʺכל זכותʺ נראה כמרכזי מאד בסיוע בהכרות והבנת האפשרויות הנʺל'
 • 'חשוב להתמקד בשיטות חיפוש לדעתי החשיבות של מיצוי זכויות זה לדעת איך להשתמש באופן מדויק בחיפוש עצמו. להסביר באילו מילים/מילות מפתח ימקדו את הנושא שאותו אני מחפשת.'
 • 'האתר חשוב ביותר, יכול לייעל מאד את עבודת העוʺס שעסוקת כל הזמן לנסות לאתר זכויות של פונים ולסייע בבירוקרטיה המייגעת'
 • 'לדעתי פונים לא ממצים את הזכויות שלהם כאשר הם מתבקשים עʺפ חוק להשתתף בעלות/מימון השירות (כמו נופשון, מטפח לילד וכו') לפונים אין כסף ולכן מוותרים על השירות.'
 • 'לדעתי האתר חשוב ביותר לעבודתי עם המשפחות ויסייע להן וכן לי.'

לקחים מרכזיים

פרויקט


 • יש חשיבות רבה להדרכה בכיתת מחשבים הן באיכות הלמידה והטמעה של האתר והן מבחינת היכולת לבחון 'תקלות' בעיות בעיצוב ושימושיות באתר עצמו.
 • ההדרכה צריכה להיות כשעה וחצי על מנת לאפשר שיח ושאלות תוך כדי ההדרכה.
 • חלוקת הפליירים בתום כל הדרכה קושרים את העו"ס למאגר המידע ומבינים שהאתר באמת כלי עזר עבורם.
 • יש חשיבות לרישום האי-מיילים של עו"ס שעברו הדרכה על מנת לשלוח אליהם משוב ממוחשב לאחר שימוש באתר מבלי שיהיה צורך בהעברת מיילים פקסים.
 • גורם מוטיבציוני משמעותי עבור העו"ס בהדרכות הוא ההתייחסות לידע ולניסיון שלהם כאנשי מקצוע. ההבנה שהידע שלהם יכול לתרום רבות למשתמשים נוספים באתר, וכן עידוד שלהם בכתיבת תכנים ושליחת הצעות שינוי נותנת להם תחושה שהם חלק ממשהו גדול. זהו דגש מרכזי מאד אשר יש לתת לו ביטוי בהדרכות.
 • שינינו את הגישה למחלקות, לגישה יותר פרקטית שבצידה דרישות, עם פחות התחשבות בהנחת העבודה שהמחלקות והעו"סיות הן ציבור מוחלש. נראה שגישה זו מוכיחה את עצמה כבעלת אימפםקט חיובי.

מיצוי זכויות


 • נושא מיצוי הזכויות מקבל מקום רב בהדרכות ומעלה לדיון סוגיה המעסיקה את העובדים הסוציאלים בעבודתם.
 • בכל הדרכה העו"ס מעלים רעיונות רבים לסיבות אי מיצוי הזכויות בישראל. הרעיונות נוגעים לעניין הבושה של הפונים, מידע חסר ושאינו ברור, פחד של פונים שיהיו מתויגים.
 • להלן מספר ציטוטים מתוך המשובים העונים לשאלה "כיצד לדעתך ניתן לשפר את שיעור מיצוי הזכויות במסגרת עבודת המחלקה?" "ועד כמה נושא מיצוי זכויות מרכזי"
 1. "היוזמה של כל זכות נראית מצויינת ומתאימה מאד למענה מעיין זה"
 2. "נושא מיצוי הזכויות רלוונטי והכרחי לצרכי אוכלוסיות עניות, המתקשות בקבלת זכויות, אותן אנו משרתים"
 3. "הכרת האתר כל זכות לנו ולפונים, פליירים, מציאת מתנדבים שילוו פונים שמתקשים לעשות זאת בכוחות עצמם."
 4. "בגלל שהעבודה היא כוללנית ועם ריכוז מידע רב, כל אחת מבררת כל פעם מחדש ושימוש באתר יחסוך מאיתנו את שלב ההתברברות וחיפוש הפתרונות והדרכים לפונים."
 5. "לפרסם במחלקה את המידע במקום ברור, להנגיש את המידע לעוʺסים, לשפר שיתופי פעולה עם גורמים וסוכנויות אחרות (בריאות/ בטלʺא)"
 6. "עבורי כעוʺס כוללני טרייה אני מאמינה שהאתר יהי מנחה ומדריך טוב. זה ישפר את רמת הידע שלי בכל התחומים ויחסוך ממני לפנות לעובדים ותיקים כדי לשאול אותם וללמוד."
 7. "להביא לידיעתם של הציבור שהאתר ʺכל זכותʺ קיים".
 8. "להתקין עמדות מחשב שבהם הפונים יוכלו לבדוק את זכויותיהם באמצעות האתר- ʺכל זכותʺ".
 9. "חשוב שאנחנו כעוʺס הבאים לסייע באופן ישיר וכמתווכים בין אזרח לרשויות נכיר לעומק אפשרויות סיוע. אתר ʺכל זכותʺ נראה כמרכזי מאד בסיוע בהכרות והבנת האפשרויות הנʺל"
 10. "לדעתי פונים לא ממצים את הזכויות שלהם כאשר הם מתבקשים עʺפ חוק להשתתף בעלות/מימון השירות (כמו נופשון, מטפח לילד וכו') לפונים אין כסף ולכן מוותרים על השירות."

ועוד הרבה מאד רעיונות מקסימים בנושא מיצוי זכויות כל המשובים מרוכזים בקובץ דיגטאלי של גוגל דוקס. ניתן ללמוד מכמות הרעיונות והשקעה בכתיבת המשוב (בשאלות הפתוחות) שנושא מיצוי הזכויות מעסיק לא מעט את העו"ס.

יעדים לחציון הבא

 • לעסוק במדגם מיצוי זכויות באופן ממצה (לסמן 2 מחלקות ולהתחיל את העבודה מולן).
 • לתאם 2 הדרכות בשבוע עד תום הפרויקט ולהגיע ליעד השנתי של 1000 עו"ס שעברו הדרכה.
 • לשאוף למקסימום הדרכות מלאות עם מחשבים וזמן לתרגול.

כניסות ושימוש באתר

 • עדין אין מעקב אחר המידע שהעו"ס מחפשים באתר. מספר מועט מאד של עו"ס שעברו הדרכה רשומים באופן מסודר במערכת (172 מתוך 479 שעברו הדרכה), ומספר מועט עוד יותר נכנס בפועל בעת שימוש באתר.
 • בהדרכות מחודש מאי יש דגש והתייחסות לסוגיה כחלק מהדרכה.