מילון המושגים הינו שיתוף פעולה בין צוות "كل الحق" כל זכות בערבית והמשרדים: Gov il, מחלקת הרשומות במשרד המשפטים, משרד הבינוי והשיכון, ביטוח לאומי ושירות התעסוקה. מטרת המילון לקבוע תרגום נכון ואחיד למושגים שצוותי התרגום נתקלים בהם רבות בעת עבודתם בתרגום חומרים שבמקור נוסחו ונכתבו בעברית. המילון יכול לשמש מתרגמים שעובדים עם משרדי ממשלה, רשויות וארגונים.

המושג בעברית תרגום מוסכם
אדם פרטי الفرد
אדם סביר شخص عادي أو سوي
אזרח ותיק مواطن مخضرم
אשפוז رقود في المستشفى او مكوث للعلاج
במסגרת מימוש משכנתא في إطار تحصيل قرض الإسكان
גורם ממשלתי جهة حكومية
גמר דין نهاية اجراءات المحاكمة
דייר ממשיך (בשכירות מוגנת) الساكن المكمّل (في االإيجار المحمي)
הטלת הגבלות והסרתן فرض القيود رفعها أو أزالتها
היתר رخصة/ تصريح/إذن (حسب السياق)
הסכם ממון إتفاقية مالية بين الأزواج
הצהרה تصريح/ إفادة (حسب السياق)
ועדה פסיכיאטרית لجنة طب نفسي
חינוך מיוחד التعليم الخاص
חניך متدرب/ طالب داخلية (حسب السياق)
טיפול פרא רפואי علاج طبي مُساند
ידועים בציבור أزواج بالمساكنة
ילד נטוש ولد متروك
כפוף לאחר مرؤوس
ליקויי (ליקוי ראייה/שמיעה) قصور (قصور بصري أوسمعي)
מבחן תלות اختبار معايير التعلّق
מבחני תמיכה إختبار الأهلية لأغراض الدعم
מוקד مركز هاتفي/"موكيد"
מחיר מטרה مشروع "سعر الهدف"
מחיר למשתכן مشروع السعر للساكن
מחזור עסקאות حصيلة او حجم الصفقات
מימוש משכנתא تحصيل قرض الإسكان (مشكنتا)
מס רווחי הון ضريبة أرباح رأس المال
משוקם تم تأهيله/اعيد تأهيله
נכות משוקללת نسبة العجز الموزونة
נסח טאבו سند طابو
סיוע סוציאלי סיוע חברתי مساعدة إجتماعية ومساعدة مُجتمعية
עבירות המתה جرائم الإماتة
עירוני, יישוב קהילתי بلدي، بلدة جماهيرية
פנסיה צוברת التقاعد التراكمي
פנסיה תקציבית صندوق التقاعد المُدرج في الميزانية
צו הורות أمر بالوالدية
צו ירושה حصر إرث
קופת גמל صندوق توفير تقاعدي
קרנות ברירת מחדל صناديق الخيار الافتراضي
רצף קצבה/פיצויים إستمرارية المخصصات/إستمرارية التعويضات
שיטת הניקוד (משרד התחבורה) طريقة تسجيل النقاط
שיקול דעת سلطة تقديرية
שומת מס הכנסה تقدير ضريبة الدخل
תעודת נכה بطاقة شخص مع إعاقة
רשות האכיפה והגבייה سلطة التنفيذ والجباية (من الموقع)
קצבת תלויים مخصصات المُعالين
פקיד השומה مأمور الضريبة
פונדקאות إستعارة الرحم
עם מוגבלות مع محدودية
נפגעי עבירה متضرري الجرائم
נכה شخص مع إعاقة
נושה / זוכה (בהוצל"צ) دائن
חייב مدين
אם חד הורית والدة مستقل (أحادية الوالدية، وحيدة)
אם נושאת الأم البديلة
אנשים עם מוגבלויות أشخاص مع محدودية
ותק أقدمية
ועדה בינמשרדית لجنة وزارية مشتركة
ביטוח משלים التأمين المكمّل
לשכת התעסוקה مكتب التشغيل
מעסיק مشغّل، صاحب العمل
עוסק מורשה مشتغل مرخّص
מורשה חתימה مفوّض بالتوقيع
הורים מיועדים الأهالي المسميين
תקשי"ר دستور خدمة الدولة
שירות המדינה خدمة الدولة
עובדי מדינה عاملو الدولة
תע"ס دستور العمل الإجتماعي
מקדמה / מקדמות (של ביטוח לאומי) سُلفة/ سُلف
סעיף / סעיפים (של חוק או תקנה) المادّة / المواد X من قانون
תנאים סוציאליים الضمانات الاجتماعيّة