כל-זכות היא חברה לתועלת הציבור (חל"צ) הפועלת ללא כוונת רווח. אופי המיזם מחייב גיוס תרומות לשם הרצתו. החברה נרשמה כחל"צ במאי 2010 וקיבלה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מאז 2012. המימון שלנו מגיע ברובו מקרנות פילנתרופיות שפועלות בישראל, מחברות פרטיות ישראליות, מתורמים פרטיים בישראל וארה"ב, ממיזמים משותפים עם ממשלת ישראל וגם מתרומה משמעותית של אמתי קורן שהוא גם מנכ"ל המיזם.

לפירוט ראו גם: