"כל זכות" היא חברה לתועלת הציבור (חל"צ) הפועלת ללא כוונת רווח. כדי לספק את השירות לציבור בחינם, מתחייב גיוס תרומות לשם הרצת המיזם. "כל זכות" בע"מ נרשמה כחל"צ במאי 2010 ויש לה אישור לפטור ממס לתורמים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה עד סוף 2023.

עד מחצית 2017, המימון לפעילות הגיע ברובו מקרנות פילנתרופיות שפועלות בישראל, מחברות פרטיות ישראליות, מתורמים פרטיים בישראל וארה"ב, ממיזמים משותפים עם ממשלת ישראל, וגם מתרומה משמעותית של אמתי קורן שהיה כל אותה תקופה מנכ"ל המיזם בהתנדבות מלאה.

החל ממחצית 2017 ועד סוף מאי 2021 פעלה "כל זכות" במסגרת המיזם הממשלתי להנגשת מידע על זכויות, אשר מומן בכ-75% על ידי משרד המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי, ובכ-25% על ידי קרנות פילנתרופיות ותורמים פרטיים.

במאי 2021 הסתיים המיזם המשותף ש"כל זכות" פעלה במסגרתו מאז 2017, ומאז חודש יוני 2021 כל זכות בע"מ (חל"צ) פועלת ישירות במימון של משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי, במטרה להעמיק ולהרחיב את הפעילות.

לפירוט הפעילות השנתית ראו בסעיף שקיפות ארגונית בפורטל כל-זכות:אודות המיזם