כל-זכות היא חברה לתועלת הציבור (חל"צ) הפועלת ללא כוונת רווח. על מנת לספק את השירות לציבור חינם, מתחייב גיוס תרומות לשם הרצת המיזם. כל זכות בע"מ נרשמה כחל"צ במאי 2010 וקיבלה אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מאז 2012.

עד מחצית 2017, המימון לפעילות הגיע ברובו מקרנות פילנתרופיות שפועלות בישראל, מחברות פרטיות ישראליות, מתורמים פרטיים בישראל וארה"ב, ממיזמים משותפים עם ממשלת ישראל, וגם מתרומה משמעותית של אמתי קורן שהיה כל אותה תקופה מנכ"ל המיזם בהתנדבות מלאה.

החל ממחצית 2017, פועלת 'כל זכות' במסגרת המיזם הממשלתי להנגשת מידע על זכויות, אשר ממומן בכ- 75% על ידי מש' המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במשרד לשיוויון חברתי, ובכ- 25% על ידי קרנות פילנתרופיות ותורמים פרטיים.

לפירוט ראו גם: