כל-זכות היא חברה לתועלת הציבור (חל"צ) הפועלת ללא כוונת רווח. על מנת לספק את השירות לציבור חינם, מתחייב גיוס תרומות לשם הרצת המיזם. כל זכות בע"מ נרשמה כחל"צ במאי 2010 ויש לה אישור לפטור ממס לתורמים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה עד סוף 2023.

עד מחצית 2017, המימון לפעילות הגיע ברובו מקרנות פילנתרופיות שפועלות בישראל, מחברות פרטיות ישראליות, מתורמים פרטיים בישראל וארה"ב, ממיזמים משותפים עם ממשלת ישראל, וגם מתרומה משמעותית של אמתי קורן שהיה כל אותה תקופה מנכ"ל המיזם בהתנדבות מלאה.

החל ממחצית 2017, פועלת 'כל זכות' במסגרת המיזם הממשלתי להנגשת מידע על זכויות, אשר ממומן בכ- 75% על ידי מש' המשפטים ומטה ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי, ובכ- 25% על ידי קרנות פילנתרופיות ותורמים פרטיים.

לפירוט ראו גם: