בפגישה השתתפו - יעל עמאר מהקרן לידידות, דר' שלהבת עטר-שוורץ מביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, תמר פינקלשטיין - רכזת ההדרכה של הפרוייקט, ועדן פוקס מ- 'כל זכות'.

דיצה מורלי-שגיב נעדרה בשל נסיעת עבודה של מש' הרווחה לצפון, ואסא בן יוסף מהמרכז לשלטון מקומי הסכימה להשתתף בצוות, אך ללא הגעה למפגשים בפועל.

חלק ראשון - עדכון ודיון בבעיות וצרכים לשיפור

לאחר סבב היכרות, תמר עברה על הנושאים שפרטה בנייר המכין ששלחה.


משובים

באופן כללי - העובדים ככלל מאוד מרוצים מהאתר ומברכים על היוזמה! שמעתי הרבה תגובות טובות וחיוביות במהלך ההדרכה הן על האתר והן על הקרן לידידות.

עברנו על התשובות שנתנו למשובים שלאחר ההדרכה, ובגדול הן מצויינות. עלו הצעות מצידה של שלהבת, אשר רובן יוכנסו מיידית לטופס המשוב.


חדרי מחשבים

הדרכה בחדר מחשבים מסודר, כאשר כל עו"ס יושב מול מחשב, הינה פורמט ההדרכה הטוב ביותר עבורנו (וזה גם עולה מהמשובים מהשטח). אבל, רוב הלשכות מזמנות אותנו להדרכה בזמן פגישת צוות (כאשר אנחנו לא הנושא היחיד שדנים בו) ולכן קיים קושי רב למנהלי הלשכות להוציא את העובדים לחדר מחשבים מחוץ ללשכה ולהחזירם עם תום ההדרכה. רוב ההדרכות שהתקיימו ושתואמו לעתיד מתקיימות בלשכה, ללא מחשבים לתרגול. בלשכות קטנות של 5-7 עו"סים ההדרכה התקיימה גם ללא ברקו. ברשויות קטנות קל בהרבה התיאום של ההדרכה בחדרי המחשבים מאשר ברשויות הגדולות..

סיכום והחלטות

 • נמשיך להתעקש על קיום הדרכה עם תרגול מול מחשבים.
 • במקביל נרכוש טאבלטים וראוטר סלולרי (מחשבים ניידים כבדים מידי). הצגנו בפגישה את ה- kindle שלקחנו לנסיון, אבל המסך שלו מעט קטן. הזכרנו את נושא העלות, ויעל ציינה שהקרן תתגמש ותתמוך בקניה של טאבלטים מעט יותר גדולים לצרכי הדרכה.

קביעת מועדים ברשויות גדולות

מסתבר שהרבה יותר מסובך לקבוע הדרכה ברשויות הגדולות, בשל התרבות היותר ביורוקרטית וכן הרצון והצורך לשתף את מנהל/ת המחלקה בהדרכה, וביטולים של הרגע האחרון על רקע זה.

סיכום והחלטות

 • תמר תעביר ליעל בזריזות את שמות המחלקות עימן יש מגעים אך ללא הצלחה או עם דחיות. הקרן תנסה ללחוץ בהקשר הזה.


כניסה באמצעות שם משתמש

אנו מבקשים מכל עו"ס שתכנס לאתר (בכל כניסה וכניסה) באמצעות שם משתמש (לפי פורמט קבוע), אליו היא נרשמת בכניסה הראשונה לאתר או בזמן התרגול בהדרכה (במקרה שהוא מתקיים). הדבר הזה חשוב לצרכי מעקב שלנו אחר דפוסי השימוש של עו"סיות באתר ולשיפורו.

כיום ככל הנראה כמעט ואין כניסות של עו"סים לאתר באמצעות שם המשתמש. משיחות עם עובדים סוציאליים בשטח נאמר לי כי קיים שימוש תדיר של העו"סים באתר. "כל מה שנוגע אצלנו לזכויות ישר הולכים אליכם". א-ב-ל, הכניסה דרך שם המשתמש פחות נוחה לעובדים. הם מודעים לחשיבות הנושא מבחינתנו ויודעים כי תהליך הכניסה עם שם המשתמש לוקח כחצי דקה אך עדיין הם טוענים כי זה פשוט פחות נוח, ולא ישיר כמו פתיחה של האתר בלבד. נוסף לכך צריך להניח שקיים מימד מסויים של חשש למעקב על ידי המשרד וכו'.

הצעות שעלו:

 • להוריד את השם הפרטי - גם יותר קצר ופחות חושפני, אבל מספק פחות מידע.
 • כפתור יחיד לכניסה - התלבטות עוד יותר חריפה מהסעיף הקודם. כמו כן יכניס אנשים שאינם עו"סים.
 • הקלה על מנגנון הרישום באמצעות מנגנון אוטומטי
 • דגש נוסף בהדרכה
 • מוטיבציה חיובית וערך מוסף לעו"סיות שיכנסו (מעבר לאידאולוגיה)


תיאום ההדרכות

הופצו פקסים ומיילים המזמינים את הלשכות לקבוע הדרכה. בנוסף נעשה גיבוי טלפוני ללשכות רבות. השאיפה היא לקיים שתי הדרכות בכל יום. עם תחילת התהליך הוחלט כי אנו מעוניינים להגיע לכל לשכה שיש בה קופת ידידות. בתהליך הקביעה, אני מנסה לאחד מספר לשכות קטנות לאותו המקום על מנת לייעל זמני הדרכות ונסיעות. אמנם תהליך הקביעה הוא ארוך יותר אך ישתלם לטווח הארוך.

קיימת בעיה של נגישות של תמר, על רקע זה שרוב הזמן היא בהדרכות, בנסיעות, בעבודה השניה או בלימודים. בשל כך אין לה מספיק זמן להשקיע בטלפונים המרובים הנדרשים, או שאיננה נגישה לבירורים ותשובות מהמחלקות.

סיכום והחלטות

 • ננסה להצמיד לתמר משאבי מזכירות בסיסיים של קבלת הודעות וקביעת מועדים. הקרן לא תוכל לעזור בנושא זה.


פוסטר במחלקה

רעיון שעלה הוא, בנוסף לפלייר, לתלות פוסטר בגודל A3 בכל לשכה שיסביר על הפרויקט. ברגע שיש פרסום מול העיניים של העו"סים והפונים יכול להיות שהשימוש באתר יהיה גבוה יותר.

סיכום והחלטות

 • הוסכם ללכת על זה, כולל לנסות להצמיד כיס עם פליירים (פורמט רינת גבאי..).


חלק שני - דיון בנושא מדגם מיצוי הזכויות

תזכורת - במחלקות המדגם אנו מעוניינים לעשות תהליך מעמיק יותר של למידה ופיתוח תפיסה ושגרות בנושא מיצוי זכויות. כמו כן, לקבל אינדיקציות יותר ברורות ואיכותיות על מיצוי זכויות בפועל בעקבות חשיפת המידע בכל זכות.

סיכומים והחלטות

 • נגדיר שני מעגלים של מחלקות, הקשורים בשתי רמות של בדיקה:
  1. מחלקות שיענו על שאלונים יותר מעמיקים
  2. מחלקות בהן יערך תהליך של למידה ומעקב


 • בשאלון נתייחס לנושא תפקיד העו"ס והמחלקה בכל מה שנוגע למיצוי זכויות, חסמים במיצוי זכויות (אצל העו"סית ו/או אצל הלקוחות), נסיון העבר המצטבר בתחום זה, ובחינה של השימוש ב- 'כל זכות' - איך עוזר, באיזו מידה, כמותית ואיכותית).
 • אנו מניחים כי מיוי השאלון יצטרף להתבצע פנים אל פנים.
 • שלהבת לקחה על עצמה לפנות לקולגות, לברר על שאלונים קיימים, ולשמוע תגובות והערות.
 • תהיה קבוצת ביקורת של מחלקות שפחות משתמשות, אך קבוצה קטנה יחסית.
 • במחלקות בהן יתבצע תהליך למידה ומעקב, נקים קבוצת מיקוד. עדיף כי הקבוצה תכלול מקצועות מגוונים של עו"סיות, באמצעות המנהל ובעידודו.
 • הקבוצה תלמד את נושא מיצוי הזכויות ומשמעותות במחלקה, ובאמצעותה יגובשו/יוטמעו כלים למעקב וקידום מיצוי הזכויות בקרב הפונים.
 • הקבוצה תפגש פיזית לשני מפגשים של שעתיים-שלוש, בתחילת התליך ולקראת/עם סיומו.
 • שאלה מרכזית היא שאלת המוטיבציה והתגמול. הפעילות אמורה לקחת זמן יקר (למחלקה ולעובדות) ולכן צריך להשקיע היטב בהסברה לגבי החשיבות ו
 • אנו נתחיל את העבודה עם המחלקה הראשונה במסגרת המדגם באמצע מאי.
 • עלתה הצעה לקיים את המדגם בירושלים, ובאופן כזה ניתן יהיה להפגש במשרדי הקרן.

אגב הדיון בנושא, שלהבת העלתה את השאלה מדוע איננו בודקים סיוע בפועל למיצוי, באמצעות משובים ישירים מהאתר. באופן עקרוני הסיבה היא תעדוף משאבי תוכנה, אך שווה לבחון את הנקודה הזו שוב בזמן הקרוב.