כל זכות בע"מ (חל"צ) היא מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) המאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). כגוף ציבורי אנחנו מחויבים להגיש דוחות לרשות התאגידים. כארגון המאמין בשקיפות ארגונית חשוב לנו להציג את המידע גם לציבור הרחב.

הסבר מקוצר על דו"ח 2010

  • כל זכות התאגדה כחל"צ ביוני 2010
  • פעלנו בתקציב הוצאות של כ-350,000 ש"ח
  • העסקנו 4 שכירים וכמו כן בעל תפקיד שפעל כקבלן עצמאי.
  • מנכ"ל כל זכות משמש בתפקידו בהתנדבות במשרה מלאה.
  • הפעילויות המרכזיות היו: הקמת האתר, העלאת תכנים ראשונית, גיוס שותפים למען הקמת קהילות הידע והדרכת עובדי ומתנדבי עמותות.
  • גייסנו תרומות בסך 64,000 ש"ח, וכן קיבלנו הלוואות בסך 350,000 ש"ח לשם השלמת התקציב
  • כמו כן נעזרנו בלא מעט עבודת מתנדבים וכן נהנינו מתרומות של שווה- כסף כגון ייעוץ טכני, הנהלת חשבונות וכו'.

מוזמנים לראות מצגת קצרה המסבירה מה עשינו ב-2010 בשפה ברורה.

דו"ח מבוקר ל-2010

הדו"ח השנתי ל-2010 של כל זכות מבוקר ע"י רו"ח אבי פרקש ממשרד רו"ח זיו-האפט (BDO). הדו"ח כתוב כמובן בשפה חשבונאית. לצורך הסברים נוספים אפשר לקרוא את הדו"ח המילולי שהוגש לרשות התאגידים או לצפות במצגת ההסבר.

בהזדמנות זו תודה מיוחדת לרו"ח אבי פרקש מירושלים ולצוותו וכן למנהל החשבונות שלנו, קותי גוטמן ממעלות, שתרמו את עבודתם למיזם.

דו"ח מילולי ל-2010 שהוגש לרשות התאגידים

החוק מחייב כל עמותה וחל"צ להגיש דו"ח מילולי פעם בשנה.מוזמנים לקרוא את הדו"ח.

רשימת מקבלי השכר הגבוה ל-2010

החוק מחייב כל עמותה וחל"צ להגיש את רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה בארגון פעם בשנה. מוזמנים לקרוא את הדו"ח.

הסבר למידע: ב-2010 מספר מקבלי השכר היה קטן. כמו כן הם עבדו במשרות חלקיות.