כל זכות בע"מ (חל"צ) היא מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) המאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). כגוף ציבורי אנחנו מחויבים להגיש דוחות לרשות התאגידים. כארגון המאמין בשקיפות ארגונית חשוב לנו להציג את המידע גם לציבור הרחב.

השגי 2015

 • ב-2015 ביקרו באתר מעל ל-2,968,000 משתמשים ייחודיים!
 • מוזמנים לצפות במצגת סיכום 2015.
 • בחודש דצמבר 2015 ביקרו באתר מעל ל-395,000 מבקרים ייחודיים, גידול שנתי של כ-35%
 • סיימנו את השנה עם מעל ל-4,920 דפי תוכן בעברית (כולל דפים בכתיבה) - גידול שנתי של כ-12.5%
 • המשכנו להשקיע בכל-זכות בערבית והגענו ל-932 דפי תוכן גידול שנתי של כ-18%
 • הפעלנו מערכת של סקרי משתמשים

תקציב

 • סה"כ הוצאנו כ-1,540,000 ש"ח ובנוסף כ-600,000 ש"ח בשווה ערך (in-kind)
 • ההוצאות התבססו על:
  • 10-11 עובדים בשכר, רובם בחלקיות משרה
  • עבודת מנכ"ל בהתנדבות
  • הוצאות משרד מינימליות
 • כמעט כל התקציב יוצא להוצאות שכר

שכר

 • שכר העובדים ברוטו, בהנחה שכולם עובדים במשרה מלאה (180 שעות) נע בין כ-8,000 ש"ח ל-17,000 ש"ח
 • רוב העובדים עובדים במשרה חלקית
 • כנאמר כבר במספיק מקומות, עבודת המנכ"ל נעשית בהתנדבות

תרומות והכנסות - סיכום 2015

תרומות למיזם (סכומים מעוגלים)

תורם סכום הערות
קרן חברתית מובילה 300,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2012
משפחת קורן 150,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2010.
קרן גנדיר 119,000 ש"ח התמקדות בזכויות צעירים, המשך תמיכה מ-2012
Orion Foundation (Australia) 113,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2014.
קרן גלילאו 100,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2010
קרן מש. Isaac (ארה"ב) 77,000 ש"ח 20,000 דולר. יישום של מודול סקרים
קרן גימפריץ' (ארה"ב) 76,500 ש"ח 20,000 דולר
קרן עזריאלי 50,000 ש"ח המשך מענקים מ-2014.
ידידות טורונטו 36,000 ש"ח מיקוד בנושא חרדים
מיטב-דש בע"מ 35,000 ש"ח המשך תרומות מ-2012
קרן פראט (אוסטרליה) 30,000 ש"ח המשך מענקים מ-2014.
חברת הביטוח מגדל בע"מ 20,000 ש"ח שכ"ד בבית העמותות
בנק לאומי לישראל בע"מ 25,000 ש"ח
קרן לאוטמן 3,600 ש"ח
תורמים פרטיים בארץ ובחו"ל (ישראלים) 186,800 ש"ח כולל תרומות דרך האינטרנט, עיגול לטובה ומתן
תרומות קטנות מחברות ישראליות 4,500 ש"ח כולל תרומות מפריגו וטופטיקס

פרוייקטים משותפים

שותף הפרוייקט סכום הערות
מיזמים משותפים עם ממשלת ישראל 174,750 ש"ח הרשות לזכויות ניצולי השואה

הכנסות

שותף הפרוייקט סכום הערות
הדרכות והרצאות 3,080 ש"ח

תרומות נוספות

דו"חות כספיים מבוקרים ל-2015

דו"ח כספי 2015 של כל זכות מבוקר ע"י רו"ח אבי פרקש ממשרד רו"ח זיו-האפט (BDO). הדו"ח כתוב כמובן בשפה חשבונאית. לצורך הסברים נוספים אפשר לקרוא את הדו"ח המילולי שהוגש לרשות התאגידים.

דו"ח מילולי ל-2015 שהוגש לרשות התאגידים

החוק מחייב כל עמותה וחל"צ להגיש דו"ח מילולי פעם בשנה. מוזמנים לקרוא את הדו"ח.

רשימת מקבלי השכר הגבוה ל-2015

החוק מחייב כל עמותה וחל"צ להגיש את רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה בארגון פעם בשנה. מוזמנים לקרוא את הדו"ח.