כל זכות בע"מ (חל"צ) היא מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) המאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). כגוף ציבורי אנחנו מחויבים להגיש דוחות לרשות התאגידים. כארגון המאמין בשקיפות ארגונית חשוב לנו להציג את המידע גם לציבור הרחב.

השגי 2017

 • מראשית יוני 2017 כל זכות פועלת בסיוע מיזם בין משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.
  • מטרת המיזם היא שיפור המודעות של תושבות ותושבי ישראל לזכויותיהם/ן באמצעות אתר כל זכות אשר ירכז מידע מקיף על זכויות שמעניקות רשויות ציבוריות לרבות משרדי ממשלה, יחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות וארגונים ללא כוונת רווח, ועל הדרכים למימושן וינגיש אותן בשפה ברורה ופשוטה, בדגש על אוכלוסיות המתקשות למצות את זכויותיהן.
  • אין בסיוע משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו.
 • ב-2017 ביקרו באתר מעל ל-4,979,000 משתמשים ייחודיים בעברית ובערבית!
 • מוזמנים לצפות במצגת סיכום 2017.
 • סיימנו את השנה עם מעל ל-5,500 דפי תוכן בעברית - תוספת של כ-320 דפים
 • המשכנו להשקיע בכל-זכות בערבית והגענו ל-1,458 דפי תוכן תוספת של כ-370 דפים

תקציב

 • התקציב המאושר המקורי ל-2017 היה כ-2.4 מליון שקל כולל כ-650,000 ש"ח הוצאות בשווה כסף (in-kind) ובהתאם, הוצאנו בחודשים הראשונים של 2017 כ-135,000 ש"ח לחודש
 • מאז יוני 2017 אנחנו פועלים בסיוע משמעותי (אך לא מלא) מיזם בין משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל בתקציב שנתי (יוני 2017 עד מאי 2018) של 5.3 מיליון ש"ח.
 • התקציב המעודכן מתייחס לכמה נושאים מרכזיים:
  • הרחבת הפעילות הקיימת ובעיקר מערכת התוכן
  • קידום מודעות בציבור הרחב ובפרט בחברה הערבית
  • תרגום מואץ של האתר לערבית
  • שדרוג האתר

שכר

 • שכר העובדים ברוטו, בהנחה שכולם עובדים במשרה מלאה (180 שעות) נע בין כ-8,000 ש"ח ל-18,000 ש"ח
 • רוב העובדים עובדים במשרה חלקית

תרומות והכנסות - שנת 2017- נתונים שוטפים מעודכנים ל-31.12.2017

תרומות (סכומים מעוגלים)

תורם סכום הערות
קרן חברתית מובילה 700,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2012
הקרן המשפחתית על שם תד אריסון (ישראל) בע"מ 100,000 $
משפחת קורן 250,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2010.
חברת הביטוח מגדל בע"מ 200,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2015.
FRED ISAAC FAMILY FOUNDATION 25,000 $ המשך תמיכה מ-2015.
AMOS AND RUTH WILNAI FOUNDATION 15,000 $ המשך תמיכה מ-2013.
קרן דליה ואלי הורביץ 50,000 ש"ח
מרכז רקמן באו' בר אילן 33,000 ש"ח פרויקט זכויות נשים בסיוע של ה- EU
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ 30,000 ש"ח המשך תרומה מ-2012
ידידות טורונטו 21,500 ש"ח מיקוד בנושא חרדים. המשך תמיכה מ-2015
בנק לאומי לישראל בע"מ 20,000 ש"ח המשך תרומה מ-2015
מיטב-דש בע"מ 10,000 ש"ח המשך תרומות מ-2012
בנק הפועלים 10,000 ש"ח פועלים בקהילה. המשך תרומה מ-2016
תורמים פרטיים בארץ ובחו"ל (ישראלים) 57,000 ש"ח כולל תרומות דרך האינטרנט ועיגול לטובה

הכנסות עצמיות

נושא סכום הערות
מיזמים משותפים עם ממשלת ישראל 143,000 ש"ח לא כולל את הסיוע מהמיזם בין משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל
הדרכות 12,250 ש"ח הדרכות והרצאות - לתקופה עד 31/5/2017

תרומות נוספות

דו"חות כספיים מבוקרים ל-2017

דו"ח כספי 2017 של כל זכות מבוקר ע"י רו"ח אבי פרקש ממשרד רו"ח זיו-האפט (BDO). הדו"ח כתוב כמובן בשפה חשבונאית. לצורך הסברים נוספים אפשר לקרוא את הדו"ח המילולי שהוגש לרשות התאגידים.

דו"ח מילולי ל-2017 שהוגש לרשות התאגידים

החוק מחייב כל עמותה וחל"צ להגיש דו"ח מילולי פעם בשנה. מוזמנים לקרוא את הדו"ח.

רשימת מקבלי השכר הגבוה ל-2017

החוק מחייב כל עמותה וחל"צ להגיש את רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה בארגון פעם בשנה. מוזמנים לקרוא את הדו"ח.