כל זכות בע"מ (חל"צ) היא מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) המאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). כגוף ציבורי אנחנו מחויבים להגיש דוחות לרשות התאגידים. כארגון המאמין בשקיפות ארגונית חשוב לנו להציג את המידע גם לציבור הרחב

רקע

מראשית יוני 2017 כל זכות פועלת בסיוע מיזם בין משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.

  • מטרת המיזם היא שיפור המודעות של תושבות ותושבי ישראל לזכויותיהם/ן באמצעות אתר כל זכות אשר ירכז מידע מקיף על זכויות שמעניקות רשויות ציבוריות לרבות משרדי ממשלה, יחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות וארגונים ללא כוונת רווח, ועל הדרכים למימושן וינגיש אותן בשפה ברורה ופשוטה, בדגש על אוכלוסיות המתקשות למצות את זכויותיהן.
  • אין בסיוע משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו.

הישגי 2019

דף סיכום 2019- ממשלה.PNG

תקציב

  • התקציב המאושר לשנת 2019 היה כ-6.6 מיליון ש"ח, והמימוש בפועל עמד על כ-6.7 מיליון ש"ח. לפירוט ניתן לצפות בדו"חות הכספיים המאושרים לשנת 2019 (בהמשך הדף).

תרומות בשנת 2019

תורם סכום הערות
קרן חברתית מובילה 570,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2012
הקרן המשפחתית על שם תד אריסון (ישראל) בע"מ 100,000 $ המשך תמיכה מ-2017
בנק הפועלים 120,000 ש"ח פועלים בקהילה. המשך תרומה מ-2016
Frederick J Isaac Fund מארה"ב 18,000 $ המשך תמיכה מ-2017
AMOS AND RUTH WILNAI FOUNDATION 15,000 $ המשך תמיכה מ-2013.
בנק לאומי לישראל בע"מ 15,000 ש"ח המשך תרומה מ-2015
תורמים פרטיים בארץ ובחו"ל (ישראלים) 55,000 ש"ח כולל אמתי קורן ותרומות דרך האינטרנט ועיגול לטובה

תרומות נוספות

דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2019

דו"ח כספי 2019 של כל זכות מבוקר ע"י רו"ח אבי פרקש ממשרד רו"ח זיו-האפט (BDO). הדו"ח כתוב כמובן בשפה חשבונאית. לצורך הסברים נוספים אפשר לקרוא את הדו"ח המילולי שהוגש לרשות התאגידים.

דו"ח מילולי לשנת 2019 שהוגש לרשות התאגידים

החוק מחייב כל עמותה וחל"צ להגיש דו"ח מילולי פעם בשנה. החל מ- 2018 הדו"ח המילולי מוגש באופן מקוון באתר רשות התאגידים, וכולל גם את רשימת חמשת מקבלי/ות השכר הגבוה בארגון. מוזמנים לקרוא את הדו"ח.