כל זכות בע"מ (חל"צ) היא מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) המאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). כגוף ציבורי אנחנו מחויבים להגיש דוחות לרשות התאגידים. כארגון המאמין בשקיפות ארגונית חשוב לנו להציג את המידע גם לציבור הרחב

רקע

מראשית יוני 2017 כל זכות פועלת בסיוע מיזם בין משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.

  • מטרת המיזם היא שיפור המודעות של תושבות ותושבי ישראל לזכויותיהם/ן באמצעות אתר כל זכות אשר ירכז מידע מקיף על זכויות שמעניקות רשויות ציבוריות לרבות משרדי ממשלה, יחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים ורשויות מקומיות וארגונים ללא כוונת רווח, ועל הדרכים למימושן וינגיש אותן בשפה ברורה ופשוטה, בדגש על אוכלוסיות המתקשות למצות את זכויותיהן.
  • אין בסיוע משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו.

הישגי 2020

דף סיכום 2020 - ממשלה.png

תקציב

  • התקציב המאושר לשנת 2020 היה כ-5.2 מיליון ש"ח. היישום בפועל היה נמוך עקב קיצוץ בסיוע הממשלתי. לפירוט ניתן לצפות בדו"חות הכספיים המאושרים לשנת 2020 (בהמשך הדף).

תרומות בשנת 2020

מקור התרומה סכום הערות
קרן פאהר - האפוטרופס הכללי 600,000 ש"ח מענק קורונה מיוחד
קרן חברתית מובילה 352,000 ש"ח המשך תמיכה מ-2012
הקרן המשפחתית על שם תד אריסון (ישראל) בע"מ 100,000 $ המשך תמיכה מ-2017
קרן שוסטרמן 130,000 ש"ח מענק קורונה
חברת Mobileye 80,000 ש"ח מענק קורונה
Frederick J Isaac Fund מארה"ב 21,000 $ המשך תמיכה מ-2015
קרן אלי הורביץ 49,000 ש"ח המשך תרומה מ-2018
AMOS AND RUTH WILNAI FOUNDATION 15,000 $ המשך תמיכה מ-2013.
חברת פייסבוק 38,000 ש"ח פיתוח צ'טבוט
קרן רש"י 20,000 ש"ח
תורמים פרטיים בארץ ובחו"ל (ישראלים) 88,000 ש"ח כולל תרומות דרך האינטרנט ועיגול לטובה

תרומות נוספות

דו"חות כספיים מבוקרים לשנת 2020

דו"ח כספי 2020 של כל זכות מבוקר ע"י רו"ח אבי פרקש ממשרד רו"ח זיו-האפט (BDO). הדו"ח כתוב כמובן בשפה חשבונאית. לצורך הסברים נוספים אפשר לקרוא את הדו"ח המילולי שהוגש לרשות התאגידים.

דו"ח מילולי לשנת 2020 שהוגש לרשות התאגידים

החוק מחייב כל עמותה וחל"צ להגיש דו"ח מילולי פעם בשנה. החל מ- 2018 הדו"ח המילולי מוגש באופן מקוון באתר רשות התאגידים, וכולל גם את רשימת חמשת מקבלי/ות השכר הגבוה בארגון. מוזמנים לקרוא את הדו"ח.