כל זכות בע"מ (חל"צ) היא מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) המאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ). כגוף ציבורי אנחנו מחויבים להגיש דוחות לרשות התאגידים. כארגון המאמין בשקיפות ארגונית חשוב לנו להציג את המידע גם לציבור הרחב

מיזמים ממשלתיים

מיוני 2017 ועד למאי 2021 'כל זכות' פעלה בסיוע מיזם בין משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל.

מאז חודש יוני 2021 'כל זכות' פועלת ישירות במימון של משרד המשפטים ומערך הדיגיטל הלאומי, במטרה להעמיק ולהרחיב את הפעילות.

אין בסיוע של משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג'וינט ישראל (עד למאי 2021), ומערך הדיגיטל הלאומי (החל מיוני 2021) - משום נטילת אחריות לפעילות האתר או לתכניו.

הישגי 2021

סיכום 2021.png

תקציב

  • התקציב המאושר לשנת 2021 היה כ- 8.5 מיליון ש"ח. לפירוט ניתן לצפות בדו"חות הכספיים המאושרים לשנת 2021 (בהמשך הדף).

תרומות בשנת 2021

מקור התרומה סכום הערות
Frederick J Isaac Fund מארה"ב כ- 67 א' ש"ח המשך תמיכה מאז שנת 2015
תורמים פרטיים בארץ ובחו"ל (ישראלים) כ- 57 א' ש"ח כולל תרומות דרך האינטרנט ועיגול לטובה

תרומות נוספות

דו"חות כספיים מבוקרים ודו"חות מילוליים לשנת 2021

הדו"ח הכספי של כל זכות מבוקר ע"י רו"ח אבי פרקש ממשרד רו"ח זיו-האפט (BDO).

ניתן לצפות בדו"וחת הכספיים ובדוחות המילוליים שהוגשו לרשות התאגידים, כמו גם בנתונים נוספים לשנת 2021 - באתר גיידסטאר ישראל.