05.12.2017 - "כל זכות" מקבלת את אות שר הבריאות לקידום, הנגשה ומימוש של זכויות הנובעות ממצב רפואי

האות ניתן מטעם משרד הבריאות והאגודה לזכויות החולה. עקב התפטרות השר הוענק האות ע"י מנכ"ל המשרד מר משה בר סימן טוב וע"י יו"ר ועדת הפרס, פרופ' שאשא.
אות שר הבריאות 2017.png

19.06.2017 - "כל זכות" קבלה אות מטעם הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת בר אילן

הבחירה בהצבעה של הסטודנטים שמשתתפים בפעילות הקליניקות
אות קליניקות בר אילן 2017.jpg

11.09.2016 - כל-זכות מקבלת את אות השקיפות מטעם עמותת שקיפות ישראל - 2016

עמותת "שקיפות בינלאומית ישראל" העניקה את פרס מגן השקיפות לעיתונאית אילנה דיין ולארגון "כל זכות". יו"ר ועדת הפרס, השופטת בדימוס ברכה אופיר-תום, אמרה במסגרת נימוקי הועדה:

ארגון "כל זכות", אותו הקימו ב-2010 יזמי ההייטק אמיתי קורן וארז פרלמוטר, הוא מיזם א-פוליטי המורכב מאנשי ציבור מתחומים שונים, שמטרתו אחת - הנגשה לציבור של כל המידע המצוי ברשויות הממשל ובמוסדות הציבוריים בתחום זכויות האזרח. ואכן, ב-12 החודשים האחרונים, האתר שירת למעלה מ-3.5 מיליון גולשים ייחודיים עם מידע מקיף, בחינם וללא כוונת רוח, במגוון רחב של זכויות חברתיות. 'כל זכות' מהווה מאז הקמתה פלטפורמה ייחודית של שקיפות, הדואגת להבטחת מודעות הציבור לזכויותיו.

Shvil1.jpg

07.09.2016 - אמתי קורן קיבל אות מופת מטעם איגוד העובדים הסוציאליים - 2016

חמישה אישי ציבור, ובהם נשיא הקרן לידידות, ראש עיריית כרמיאל, אמתי קורן, מייסד ומנכ"ל "כל זכות", מנכ"לית קרן שלם ויו"ר ועד שכונת התקווה בתל–אביב, הם זוכי אות מופת לאישי ציבור מטעם איגוד העובדים הסוציאליים לשנת 2016. האות ניתן השנה לראשונה, לאישי ציבור שתרמו תרומה משמעותית לקידום הרווחה בחברה ולקידום מעמדם של העובדים הסוציאליים בישראל.

אמתי קורן, מייסד ומנכ"ל בהתנדבות של "כל זכות" – אתר אינטרנט ייחודי, שמטרתו הנגשה לציבור של כל המידע המצוי ברשויות הממשל ובמוסדות הציבוריים באשר לזכויות של כל אזרח, מקבל את אות המופת לאיש ציבור על הקמת המיזם הייחודי, המשמש מיום הקמתו כלי עבודה חיוני ונדרש לציבור העובדים הסוציאליים כעזר למיצוי זכויות מקבלי השירות, מטופלי השירותים הסוציאליים.

"אמתי, יזם היי–טק, פיתח והוביל ליישום מודל שיתופי, רב–מגזרי וא–פוליטי, במסגרתו גופי ממשל, ארגונים במגזר השלישי ובאקדמיה, שותפים באיסוף, כתיבה, עדכון ובקרה של מידע לגבי זכויות בכל תחומי החיים של האזרח, הדרך למימושן, אמצעי קשר לגורמי סיוע וכדומה, בשפה פשוטה, מובנת ומונגשת לכל. בשנה האחרונה שירת האתר למעלה מ-3 וחצי מיליון גולשים, שנחשפו לידע מקיף ובחינם, במגוון רחב של זכויות חברתיות. מאז הקמתה מהווה "כל זכות" פלטפורמה ייחודית של שקיפות, הדואגת להבטחת מודעות הציבור לזכויותיו.

Sw prize.jpg

להרחבה ראו כאן

תמונת מקבלי האותות. אמתי קורן מצד שמאל

26.05.2016 - אות מידות לעמותה אפקטיבית צעירה - 2015

'כל זכות' זכתה באות האפקטיביות לעמותה צעירה בעלת מודל פעולה ייחודי. להלן נימוקי ועדת הפרס:

הוועדה הציבורית לבחירת הזוכים התרשמה עמוקות מפועלכם ומהמודל הייחודי שהקמתם, אשר הצליח בפרק זמן קצר מאוד להגיע להיקפי פעולה מרשימים הנוגעים בכל שכבות האוכלוסיה. ארגון 'כל זכות' מפעיל אתר אינטרנט בו נעזרים מעל 3 מיליון משתמשים ייחודיים בשנה, מכל השכבות והמגזרים באוכלוסייה, והוא מייצר שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה, גורמים ציבוריים, רשויות מקומיות, מוסדות אקדמיים ועמותות. באתר נהוגים תהליכי בקרה, למידה ושיפור מתקדמים, התורמים לשיפורו ולשכלולו באופן שוטף, לטובת החברה הישראלית כולה.

הוועדה החליטה כי על פי כל הקריטריונים לאפקטיביות הנכם מצטיינים בעשייתכם למען החברה.

Midot.jpg

להרחבה ראו כאן

25.11.2015 - אות מופת לאמתי קורן על פעילות חברתית מטעם כנס שדרות

אמתי קורן זכה, בצידם של רעיה שטראוס וארגון "סעד ומרפא", באות המופת במסגרת כנס שדרות לחברה, שנת 2015.
Sderot1.jpg