מיזם כל זכות פועל בשיתוף פעולה עם מומחים בתחום הזכויות הפעילים בעמותות, גופים ציבוריים ומוסדות אקדמיים, בשני אפיקי פעולה עיקריים:

  • שותפי תוכן: מומחים בתחומי הזכויות השונים, אשר כותבים ומעדכנים את התכנים המופיעים באתר.
  • שותפי הנגשה: הנמצאים בקשר עם אוכלוסיות הזכאים השונות כחלק מעבודתם במחלקות הרווחה, בארגוני הסיוע או בקליניקות משפטיות, אשר משתמשים במערכת כל זכות כדי לסייע לפונים אליהם למצות את מירב הזכויות המגיעות להם.

אם הנכם ארגון ממשלתי, ציבורי, מגזר שלישי או אקדמיה, ומעוניינים להיות שותפי תוכן או שותפי הנגשה במיזם כל זכות - אנא פנו למנהלת השותפויות עינת רביב - .

ראו רשימה עדכנית של שותפי התוכן של כל זכות.