הקדמה:

משרד הפנים החל לחלק כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרים חיוניים לאוכלוסיות העונות על תנאי הזכאות
הכרטיסים יוטענו ב-3 פעימות. בכל פעימה אמורים להיטען לכרטיס 300 ש"ח לזכאי/ת ו-300 ש"ח נוספים לבן/בת הזוג שמתגורר/ת עם הזכאי/ת, אך הסכום כפוף למגבלת תקציב ועשוי להשתנות. ייתכנו תוספות עבור אנשים נוספים המתגוררים עם הזכאי/ת (בהתאם למבחן ההכנסות)
חלק מהזכאים יקבלו את הכרטיס באופן אוטומטי לביתם באמצעות שליח ללא צורך בהגשת בקשה, וזכאים אחרים יצטרכו להגיש בקשה לקביעת הזכאות
בשאלות לגבי הזכאות לקבלת הכרטיס, יש לפנות למחלקת ארנונה או למוקד העירוני ברשות המקומית
לבירורים לאחר קבלת הכרטיס ולאופן הפעלת הכרטיס ראו פרטים בהמשך
ראו מידע נוסף בשפות עברית ערבית רוסית ואמהרית באתר משרד הפנים

על רקע משבר הקורונה, יחולקו כרטיסים נטענים לאוכלוסיות העונות על תנאי הזכאות.

 • כרטיסי המזון יחולקו באמצעות:
  • ארגון פתחון לב, שאחראי על החלוקה במחוזות תל אביב, חיפה והצפון.
  • עמותת אשל ירושלים, שאחראית על החלוקה במחוזות דרום, מרכז, יהודה ושומרון וירושלים.
  • עבור תושבים שאינם רשומים באף אחת מהרשויות המקומיות (למשל, האוכלוסייה הבדואית ביישובים הלא מוכרים) - ראו פירוט בהמשך
 • הכרטיסים יאפשרו לרכוש מזון ומוצרי בסיס חיוניים בנקודות מכירה ברחבי הארץ - ראו רשימת מוקדי המכירה וכן מפה לאיתור נקודות המכירה (רשימת המוקדים תצורף גם לכרטיסים שיישלחו לזכאים).
 • לא ניתן לרכוש בכרטיסים מוצרי טבק, חשמל ואלכוהול.
 • הכרטיסים יוטענו ב-3 פעימות, שיחלו במהלך החודשים מרץ-אפריל 2021.
 • ככלל, אמורים להיטען בכל פעימה:
  • 300 ש"ח לזכאי/ת.
  • 300 ש"ח נוספים לבן/בת הזוג שמתגורר/ת עם הזכאי/ת.
  • 225 ש"ח לכל אדם נוסף שמתגורר עם הזכאי/ת (זכאות זו רלוונטית רק למי שמקבלים מהרשות המקומית הנחה בארנונה בשיעור של מעל 70% בגין הכנסה נמוכה, או למי שעונים על תנאי הזכאות בהתאם למבחן ההכנסות והגישו בקשה לקבלת כרטיסי המזון).
 • עם זאת, הסכום הנטען בפעימות כפוף למגבלת תקציב ועשוי להשתנות.
 • בכל מקרה, שווי הכרטיסים לזכאים ולמי שמתגוררים עמם לא יעלה על 2,400 ש"ח בכל פעימה.
 • בכל כרטיס ניתן לטעון עד 1,000 ש"ח. יש לממש את הכרטיס בכל פעימה באופן שיאפשר את הטענתו בפעימה הבאה (ההטענה תיעשה מרחוק).
דוגמה
 • משפחה של שני הורים ו-5 ילדים שמתגוררים איתם זכאית ל-1,725 ש"ח.
 • הסכום יפוצל לשני כרטיסים שיישלחו למשפחה עם הפעימה הראשונה.
 • בפעימות הבאות הכרטיסים יוטענו מחדש, בתנאי שנעשה בהם שימוש בפעימה הקודמת שיאפשר לטעון את הסכום הנוסף.
 • חשוב לשמור את הכרטיס שחולק בפעימה הראשונה לשאר הפעימות.
שימו לב
הפעלת כרטיסי המזון אחרי שמקבלים אותם
 • כדי שהכרטיס יופעל, צריכים להתקשר למוקד טלפוני ולהקליד את הנתונים הבאים:
  1. מספר תעודת הזהות והתאריך שבו היא הונפקה (רשום על גבי התעודה)
  2. תאריך הלידה
  3. מספר הכרטיס הנטען (רשום על גבי הכרטיס)
 • מי שמתגוררים במחוזות תל אביב, חיפה והצפון יתקשרו למוקד 073-2088472
 • מי שמתגוררים במחוזות דרום, מרכז, יהודה ושומרון וירושלים יתקשרו למוקד 077-7711175

מי זכאי?

 1. תושבי הרשות המקומית שהיו זכאים בשנת 2020 להנחות הבאות בארנונה, או שזכאותם להנחות אלה בשנת 2021 נקבעה עד ל-18.02.2021:
 2. מי שאינם רשומים במחלקות הגבייה של הרשויות המקומיות כזכאים להנחות בארנונה שצוינו והם בעלי הכנסות נמוכות, בהתאם למפורט בהמשך.
שימו לב
למידע ובירורים לגבי הזכאות לקבלת הכרטיס הנטען, יש לפנות אל מחלקת הארנונה או המוקד העירוני של הרשות המקומית שמתגוררים בה.
כמו כן, ניתן לפנות למשרד הפנים בדוא"ל .

מי לא זכאי?

 • לא ייחשבו כזכאים, או כמי שמתגוררים עם הזכאים, מי שבין ה-01.01.2021 ל-25.03.2021 שוהים במקום המספק להם מגורים וכלכלה (למשל: חיילים, אזרחים ותיקים בבתי אבות ואסירים).

תהליך מימוש הזכות

זכאות אוטומטית

 • מי שרשומים ברשויות המקומיות כזכאים להנחות בארנונה בשיעורים שצוינו (מעל 70% בגין הכנסה נמוכה או 100% לאזרחים ותיקים המקבלים השלמת הכנסה) יקבלו את ההטבה באופן אוטומטי.
 • כרטיסי המזון יישלחו לביתם באמצעות שליח, ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת.
שימו לב
הפעלת כרטיסי המזון אחרי שמקבלים אותם
 • כדי שהכרטיס יופעל, צריכים להתקשר למוקד טלפוני ולהקליד את הנתונים הבאים:
  1. מספר תעודת הזהות והתאריך שבו היא הונפקה (רשום על גבי התעודה)
  2. תאריך הלידה
  3. מספר הכרטיס הנטען (רשום על גבי הכרטיס)
 • מי שמתגוררים במחוזות תל אביב, חיפה והצפון יתקשרו למוקד 073-2088472
 • מי שמתגוררים במחוזות דרום, מרכז, יהודה ושומרון וירושלים יתקשרו למוקד 077-7711175

הגשת בקשה כאשר אין זכאות אוטומטית

 • מי שרשומים כתושבי רשות מקומית ואינם רשומים במחלקת הגבייה של הרשות כזכאים להנחה בארנונה בשיעורים שצוינו, אך עונים על מבחן ההכנסות, צריכים להגיש לרשות המקומית בקשה לבדיקת זכאות לקבלת כרטיסי המזון.
  • אופן הגשת הבקשה ופרטים נוספים על התהליך יפורסמו על-ידי הרשויות המקומיות ומומלץ לעקוב אחר הפרסומים באתרי הרשויות.
  • תושבי מחוזות תל אביב, חיפה והצפון יכולים למלא טופס בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון של ארגון פתחון לב- בעברית או בערבית.
  • לקישורים לטופסי בקשה שפורסמו באתרי הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות עבור תושביהן, ראו הגשת בקשה לקביעת זכאות לכרטיסי מזון נטענים.
  • תושבים שאינם רשומים באף אחת מהרשויות המקומיות (למשל, האוכלוסייה הבדואית ביישובים הלא מוכרים) צריכים להגיש בקשה מקוונת - ראו פירוט בהמשך.
 • הבקשות תיבחנה על-ידי הרשות המקומית ומשרד הפנים.
 • מי שיימצאו זכאים להטבה, יקבלו את הכרטיסים במועד החלוקה, או רטרואקטיבית אם יאחרו את מועד החלוקה.
 • יש להגיש את הבקשה פעם אחת בלבד והיא תהיה תקפה (גם רטרואקטיבית) לכל הפעימות.
 • המועד האחרון להגשת הבקשות הוא ה-16.05.2021. זכאים שלא קיבלו את הכרטיסים במסגרת הפעימות, יקבלו אותם במועד מאוחר יותר.
שימו לב
הפעלת כרטיסי המזון אחרי שמקבלים אותם
 • כדי שהכרטיס יופעל, צריכים להתקשר למוקד טלפוני ולהקליד את הנתונים הבאים:
  1. מספר תעודת הזהות והתאריך שבו היא הונפקה (רשום על גבי התעודה)
  2. תאריך הלידה
  3. מספר הכרטיס הנטען (רשום על גבי הכרטיס)
 • מי שמתגוררים במחוזות תל אביב, חיפה והצפון יתקשרו למוקד 073-2088472
 • מי שמתגוררים במחוזות דרום, מרכז, יהודה ושומרון וירושלים יתקשרו למוקד 077-7711175

תושבים שאינם רשומים באף אחת מהרשויות המקומיות (למשל, האוכלוסייה הבדואית ביישובים הלא מוכרים)

דוגמה
האוכלוסייה הבדואית ביישובים הבלתי מוכרים בנגב

בירורים והפעלת הכרטיס לאחר שמקבלים אותו

 • כדי שהכרטיס יופעל, צריכים להתקשר למוקד טלפוני ולהקליד את הנתונים הבאים:
  1. מספר תעודת הזהות והתאריך שבו היא הונפקה (רשום על גבי התעודה)
  2. תאריך הלידה
  3. מספר הכרטיס הנטען (רשום על גבי הכרטיס)
 • מי שמתגוררים במחוזות תל אביב, חיפה והצפון יתקשרו למוקד 073-2088472 כדי להפעיל את הכרטיס.
 • מי שמתגוררים במחוזות דרום, מרכז, יהודה ושומרון וירושלים יתקשרו למוקד 077-7711175 (זמין 24/7) כדי להפעיל את הכרטיס.
 • לבירור היתרה בכרטיס, ראו בקישור זה.
 • אם מתעוררת בעיה או שאלה לאחר שמקבלים את הכרטיס, ניתן לפנות למוקדי שירות הלקוחות.
 • פנייה למוקד פתחון לב (לתושבי מחוזות תל אביב, חיפה והצפון):
 • פנייה למוקד אשל ירושלים (לתושבי מחוזות דרום, ירושלים, יהודה ושומרון ומרכז):
  • מוקד תמיכה לזכאים בטלפון 077-7711174 (בימים א'-ה' בשעות 09:00-18:00, בימי ו' בשעות 09:00-13:00)
  • פנייה בדואל
 • ראו גם את פרטי ההתקשרות באתר המיזם.

בעלי הכנסות נמוכות

 • למי שאינם זכאים אוטומטית להטבה, הזכאות תיקבע על-פי הכנסתם החודשית הממוצעת בשנת 2019 או בשנת 2020, ובהתאם למספר האנשים המתגוררים בדירה כמפורט בטבלה:
מס' נפשות הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה (ברוטו) בשנת 2019 הכנסה חודשית ממוצעת למשפחה (ברוטו) בשנת 2020
1 עד 2,881 ש"ח עד 2,889 ש"ח
2 עד 4,321 ש"ח עד 4,334 ש"ח
3 עד 5,011 ש"ח עד 5,027 ש"ח
4 עד 5,703 ש"ח עד 5,720 ש"ח
5 עד 7,121 ש"ח עד 7,239 ש"ח
6 עד 8,540 ש"ח עד 8,759 ש"ח
7 עד 11,452 ש"ח עד 11,821 ש"ח
8 עד 13,084 ש"ח עד 13,568 ש"ח
9 עד 14,715 ש"ח עד 15,316 ש"ח
10 ומעלה עד 1,635 ש"ח לנפש עד 1,702 ש"ח לנפש

חישוב ממוצע ההכנסה החודשית

שימו לב
 • תשלומים שהחוק לא קובע לגביהם במפורש כי הם אינם נחשבים להכנסה, יובאו בחשבון במסגרת מבחן ההכנסות.
 • כמו כן, ישנם מענקים שנקבע במפורש בחוק כי הם ייחשבו כהכנסה.
 • לדוגמה: מענק לעצמאים (פעימה ראשונה ופעימה שנייה) ומענק לשכירים בעלי שליטה ששולמו בעקבות משבר הקורונה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים