לא הוכח שמחלת האוסטאואתריטיס קשורה לרדיפות הנאצים

פרטי פסק הדין

ערכאה:ועדת הערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
שם התיק:ו"ע 27362-05-11
תאריך:יולי 2011
קישור:באתר נבו

ניצולת שואה הסובלת ממחלת האוסטאואתריטיס (מחלת פרקים), הגישה תביעה להכיר במחלה זו כקשורה לרדיפות, בהסתמכה על פסק דין של ועדת הערר לחוק נכי רדיפת הנאצים בתל-אביב, בעניין גלס יהודה נ' הרשות המוסמכת, בו נקבע כי יש להכיר במחלה כקשורה לרדיפות.

  • ועדת הערר בחיפה קבעה שפסק הדין בתל-אביב ניתן לפני פרסום דו"ח ועדת שני, שקבע כי "לא הוכח קשר בין רעב ובין אוסטאואתריטיס, ולא ניתן לקבוע קשר סיבתי בין אוסטאואתריטיס לבין השואה".
  • בנוסף, הועדה ציינה שהתובעת לא הציגה חוות דעת רפואית או שום הוכחה הקושרת את המחלה ממנה היא סובלת לרדיפות, וכי בהסתמך על מסקנות ועדת שני אין קשר בין המחלה לבין הרדיפות, ולכן דחתה את התביעה.
  • על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, שקיבל את מסקנות ועדת העררים ודחה את הערעור.

משמעות

  • על פי דו"ח ועדת שני לא ניתן לקשור בין אוסטאואתריטיס לבין רדיפות הנאצים ולכן לא ניתן להכיר במחלה כקשורה לרדיפות
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות