עמותת ליאלי הוקמה מתוך האמונה כי על החברה הבדואית להצמיח גופים חדשים וייחודיים, שיובילו שינוי חברתי ויהוו גורם מתווך בין החברה לרשויות המוניציפאליות בתחום החינוך והרווחה, במטרה להגביר את המודעות לשירותים ואת מספר המשתמשים בשירותים אלו ולהתאים את השירותים הקיימים לאוכלוסייה ולצרכיה הייחודיים.

פרטים

כתובת:ת"ד 416 רהט, 85357
טלפון:052-6200489
פקס:08-9917316
גיידסטאר:הארגון בגיידסטאר

תחומי פעילות

  • פיתוח ויישום תוכניות חינוכיות לילדים ונוער בסיכון
  • פיתוח שירותים משלימים לילדים עם צרכים מיוחדים
  • הפעלת מסגרות לטיפול ושיקום
  • קידום ההשכלה הגבוהה בקרב החברה הבדואית בנגב
  • מתן שירותי ייעוץ למשפחה הבדואית
  • תוכניות התנדבות למען החברה הבדואית מתוך החברה הבדואית
  • איתור ילדים עם מוגבלות בישובים לא מוכרים בנגב ומיפוי הצרכים שלהם
  • פרויקט לקידום נוער בסיכון ברהט
  • הגדלת הנגישות של תלמידי תיכון בדואים להשכלה גבוהה
  • הקמת ועדת היגוי בנושא מניעת אלימות בחברה הבדואית

נושאים וזכויות רלבנטיים בכל זכות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם